Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Regeringen presenterar åtgärdsprogram mot våld

Den 15 juni presenterade regeringen ett åtgärdsprogram med 40 punkter för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Punkterna innehåller bland annat preventiva åtgärder, förstärkt arbete inom socialtjänsten, förbättrad vård för våldsutsatta och skärpta straff. En av punkterna är även att se över behoven av ökade medel till NCK och driften av Kvinnofridslinjen.
– Hela satsningen är bred. Både preventiva åtgärder och åtgärder för att ge våldsutsatta hjälp. Det är ett nödvändigt angreppssätt för att nå framgång i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, säger Agneta Skoog Svanberg, tf. föreståndare på NCK.
Hela nyheten om regeringens åtgärdprogram
Regeringens åtgärdsprogram i NCK:s kunskapsbank

NCK:s verksamhetsberättelse 2020

Under 2020 präglades arbetet på Nationellt centrum för kvinnofrid starkt av den pågående pandemin. Trots detta har verksamheten liksom tidigare år haft ett högt arbetstempo och omfattande produktion. Kvinnofridslinjen besvarade under året 46 723 samtal vilket är en ökning med tio procent sedan föregående år. Intresset för att utbilda sig inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer har fortsatt att öka och söktrycket till NCK:s kurser var rekordstort under 2020. Dessutom kom webbkursen om våld upp i 75 000 användare. 

Hela nyheten om NCK:s verksamhetsberättelse

Lärarhandledning för gymnasiet till serienoveller om samtycke

Nu finns en lärarhandledning för gymnasiet till serienovellerna ”Första helgen i juni” och ”Världens sämsta sommar”. De handlar om Sara som utsätts för ett sexuellt övergrepp av en kille hon känner. Syftet är att handledningen ska kunna användas för att diskutera samtycke och övergrepp. 
– Den är utformad så att den ska kunna användas i olika ämnen och kurser och för olika kursmål, säger Karin Sandell, informationschef på NCK.

Hela nyheten om lärarhandledningen

Digitalt besök av Matilda Ernkrans

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, gjorde 19 maj ett digitalt besök på NCK tillsammans med Vivianne Macdisi, regionråd i Uppsala län. 
– För mig är det tydligt att NCK är en oerhört samhällsviktig verksamhet. Särskilt i denna tid där vi återigen påminns om vikten att fortsätta arbetet för att stoppa mäns våld mot kvinnor, sade Matilda Ernkrans efter besöket. 
Läs hela nyheten om Matilda Ernkrans besök

Ministern för forskning och högre utbildning Matilda Ernkrans

NCK-dagarna för yrkesverksamma

30 september och 1 oktober 2021 arrangeras NCK-dagarna för yrkesverksamma, två dagar med digitala föreläsningar. Dagarna erbjuder en introduktion till kunskapsområdet och fördjupning inom vissa ämnen där inbjudna forskare delar med sig av sin kunskap. NCK-dagarna vänder sig främst till de som arbetar inom kommunala verksamheter, vården, rättsväsendet, myndigheter eller idéburen sektor. 

Information, program och anmälan till NCK-dagarna

Högskolepedagogisk kurs för lärare ges även i höst

NCK ger även hösten 2021 den högskolepedagogiska kursen ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”. Kursen riktar sig till lärare, programansvariga och studierektorer vid de program där examenskraven omfattar kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Sedan 2018 är examensordningen i högskoleförordningen ändrad för en rad utbildningar, så att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är obligatorisk. Anmälan till kursen öppnar inom kort.
Högskolepedagogiska kursens webbsida

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.

Senast uppdaterad: 2021-06-16