Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Tema utbildning i nytt nummer av magasin

Nu finns ett nytt nummer av NCK:s magasin ”Att arbeta mot våld” som vänder sig till dig som möter våldsutsatta i din yrkesroll. Den här gången är temat utbildning.

Numret berättar bland annat om socialtjänstens fältsekreterare i Mölndals stad som har utbildat skol- och fritidspersonal om våld i ungas nära relationer. Och om Karlshamn som ska utbilda alla anställda i kommunen, som en del i folkhälsoarbetet. Magasinet beställer du kostnadsfritt i mejl till info@nck.uu.se

Nyhet om det nya magasinsnumret och nedladdningsbar pdf

Temadag om att arbeta mot våld

60 personer från 21 lärosäten deltog i NCK:s digitala temadag ”Att arbeta mot våld – vilken kunskap krävs” den 9 november. Den riktade sig till högskole- och universitetslärare och annan personal som berörs av den förändring i högskoleförordningen som trädde i kraft 2018. Den innebär att blivande sjuksköterskor, tandläkare, fysioterapeuter, socionomer, läkare, jurister, psykologer och tandhygienister måste ha kunskap om mäns våld mot kvinnor för att få sin examen. På programmet för temadagen stod både aktuell forskning och lärande exempel.
Hela nyheten om temadagen "Att arbeta mot våld – vilken kunskap krävs”

Lärande exempel för nya arbetssätt

Lärande exempel berättar om verksamheter i kommuner, hälso- och sjukvård och tandvård som på olika sätt arbetar strategiskt mot våld. Nu finns läsning om medarbetare på 1177 telefonrådgivning som får utbildning om våld. Och om skolpersonal i Mölndal som går webbkurs om våld, vilket även anställda i hela Karlshamns kommun gör. Du hittar fler lärande exempel i Webbstöd för kommuner och Webbstöd för vården. Nya exempel publiceras kontinuerligt. 
Lärande exempel i Webbstöd för kommuner
Lärande exempel i Webbstöd för vården

Fyra åtgärder för att upptäcka våldet

Hand som håller i en smarttelefon som visar Kvinnofridslinjens webbplats.

Antalet samtal till Kvinnofridslinjen har ännu inte ökat i samband med corona-krisen men det finns beredskap för ett högre tryck. Möjligheten att söka hjälp när man är utsatt för våld i sin relation minskar vid isolering i hemmet. Det är därför angeläget att samhällets olika aktörer är uppmärksamma och erbjuder stöd och skydd. NCK pekar på fyra viktiga åtgärder för att våld i nära relationer ska kunna upptäckas under pandemin.
–  Alla måste göra sin del för att våldet ska kunna upptäckas nu under coronakrisen, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef på NCK.
De fyra viktiga åtgärderna för att våldet ska upptäckas
Kvinnofridslinjens beredskap under coronakrisen
Beställ material på Kvinnofridslinjens webbplats
Se och ladda ner informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.