EXPERTCENTRUM FÖR KVINNOFRID

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Anmälan öppen till höstens tvärprofessionella kurs

Kunskap om mäns våld mot kvinnor och våldets konsekvenser är viktigt för att kunna ge våldsutsatta kvinnor ett bra bemötande. Men också för att förändra attityder i samhället och arbeta förebyggande. Därför är utbildning en av hörnstenarna i NCK:s verksamhet. Nu är anmälan öppen till höstens tvärprofessionella kurs för yrkesverksamma 15 hp. Anmäl dig senast 24 maj.  

Start för ny kurs på avancerad nivå

Under vårterminen ges en helt ny kurs på NCK. ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet” är en universitetskurs på avancerad nivå som ger 15 högskolepoäng. Två av de drygt tjugo studenter som valt att gå kursen är Sara Byding som arbetar på Arbetsförmedlingen och Ulrika Hämberg som är AT-läkare.

Läs intervjun med Sara Byding och Ulrika Hämberg

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.