Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Webbkursen om våld presenterades på europeisk konferens

Nationellt centrum för kvinnofrid medverkade i den europeiska konferensen ”Fourth European Conference on Domestic Violence” 13–15 september för att presentera fem års erfarenheter av att utbilda om mäns våld mot kvinnor genom webbkursen om våld. Under de fem år som webbkursen funnits har den ständigt utvecklats och uppdaterats. I september publiceras kursen i en engelsk version. Under hösten planeras även en seminarieserie med olika teman i anslutning till webbkursen.
Läs hela nyheten om webbkursen
The article about the presentation of the online course at the Fourth European Conference on Domestic Violence

Landets första högskolepedagogiska kurs för lärare fortsätter

Vid två olika tillfällen i oktober ger NCK landets första högskolepedagogiska kurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer för universitets- och högskolelärare. Hundra lärare deltog i kursen förra hösten. Senare i höst arrangerar NCK också digitala temadagar om sexuellt våld samt om hedersrelaterat våld och förtryck. 

Sedan 2018 är kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer obligatorisk på en rad utbildningar. Anmälan till kursen och temadagarna är öppen.
Högskolepedagogiska kursens webbsida
Webbsida om temadagarna om sexuellt våld samt om hedersrelaterat våld

Fortsatt högt tryck på Kvinnofridslinjen

Söktrycket på Kvinnofridslinjen fortsätter att vara högt. I snitt har 112 samtal per dygn besvarats under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Antalet samtal till Kvinnofridslinjen har ökat kraftigt under den senaste fyraårsperioden och en topp nåddes under 2020. Under coronapandemin har det varit tydligt att många kvinnor som lever i en relation där de utsätts för våld har fått en ännu svårare situation. Fler samtal än vanligt har handlat om ökad ensamhet, bristande nätverk och psykisk ohälsa.
Läs hela nyheten om samtalen till Kvinnofridslinjen

Lärarhandledning för gymnasiet till serienoveller om samtycke

Nu finns en lärarhandledning för gymnasiet till serienovellerna ”Första helgen i juni” och ”Världens sämsta sommar”. De handlar om Sara som utsätts för ett sexuellt övergrepp av en kille hon känner. Syftet är att handledningen ska kunna användas för att diskutera samtycke och övergrepp. 
– Den är utformad så att den ska kunna användas i olika ämnen och kurser och för olika kursmål, säger Karin Sandell, informationschef på NCK.

Hela nyheten om lärarhandledningen

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.

Senast uppdaterad: 2021-09-17