Nationellt centrum FÖR KVINNOFRID

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Många samtal till Kvinnofridslinjen under december

Söktrycket på Kvinnofridslinjen fortsätter att vara högt. I snitt har 116 samtal per dygn besvarats under 2021. Trycket har varit högt under hela året men det var som högst under december månad. Lediga perioder som jul- och nyårshelgerna kan vara extra svåra för den som lever i en våldsam relation.
– Isoleringen ökar samtidigt som det kan vara svårare att få kontakt med till exempel socialtjänst eller hälso- och sjukvård, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef på Kvinnofridslinjen.

Hela nyheten om Kvinnofridslinjen

Frågor om våld nu del i arbetsmiljöarbetet på universitet

Uppsala universitet är det första lärosätet i landet som tar ett helhetsgrepp på medarbetarnas arbetsmiljö genom att verka för att upptäcka och ge stöd åt våldsutsatta anställda. Våld i nära relation lyfts fram som en del i arbetsmiljöarbetet. Nu har HR-strateg Karin Karlström belönats med det första Gun Heimer-stipendiet som delades ut av Zonta i Uppsala.

Nyhet om Uppsala universitets arbetsmiljöarbete

100 000 har gått webbkurs om våld

100 000 personer har nu gått ”Webbkurs om våld”, en kurs som är öppen för alla och som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 
– Kunskap om våld är viktigt för att kunna ge utsatta ett bra bemötande, men också för att kunna arbeta förebyggande och för att förändra attityder i samhället. Det är glädjande att efterfrågan på kunskap är hög eftersom att det ökar samhällets möjligheter att ge ett adekvat stöd till våldsutsatta, säger Annika Engström, projektledare på NCK.
Hela nyheten om webbkursen om våld 

Nytt uppdrag starta pilot med stödtelefoner för män, icke-binära och transpersoner

NCK har fått i uppdrag av regeringen att starta pilotverksamhet som ska tillhandahålla nationella stödtelefoner som riktar sig till män samt icke-binära personer och transpersoner som har utsatts för våld i nära relation. 

– Vi vet att det finns ett behov av en stödtelefon för män. Behoven hos våldsutsatta är desamma, oavsett könsidentitet, säger Åsa Witkowski, chef för NCK:s patientverksamhet.
Nyhet om regeringsuppdraget att starta pilotverksamhet för stödtelefoner

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto av text på en sida i en upplaga av boken Våldsutsatta kvinnor, samhällets ansvar. Bara vissa ord framträder och resten är suddigt.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.

Senast uppdaterad: 2022-01-24