NATIONELLT CENTRUM FÖR KVINNOFRID

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

123 samtal per dygn under första halvåret

Under årets första sex månader har Kvinnofridslinjen besvarat 22 225 samtal. I snitt besvaras 123 samtal per dygn. Det är en ökning med 8 procent jämfört med samma period förra året. Sedan hösten 2017 har Kvinnofridslinjen märkt av en tydlig ökning av samtal. Toppen nåddes under pandemiåret 2020 då 128 samtal per dygn besvarades i snitt.
– 2020 stod ut i statistiken med flest besvarade samtal totalt men vi har fortfarande ett högt tryck under dygnets alla timmar, säger Åsa Witkowski, enhetschef på Nationellt centrum för kvinnofrid.
Läs hela nyheten om Kvinnofridslinjen 
 

Anmäl dig till NCK-dagarna i september

Möter du våldsutsatta i ditt arbete? 13–14 september arrangeras NCK-dagarna för yrkesverksamma. Dagarna erbjuder en introduktion till kunskapsområdet men även fördjupning inom vissa ämnen där inbjudna forskare delar med sig av sin kunskap. 

Mer information och anmälan

Fortsatt högt tryck på webbkurs om våld

Under pandemin syntes en enorm ökning av antalet användare av webbkursen om våld och det höga trycket håller i sig även detta år. Hittills i år har 
12 000 gått kursen. Bland användarna finns både studenter och yrkesverksamma. 
– Det är glädjande att vi når både de som förbereder sig för ett arbetsliv och de som är yrkesverksamma. Kunskap om våld är viktigt för att kunna ge utsatta ett bra bemötande, men också för att kunna arbeta förebyggande och för att förändra attityder i samhället, säger Annika Engström, projektledare på NCK.
Läs hela nyheten om webbkursen 

Information om Kvinnofridslinjen på ukrainska

Nu går det att beställa tryckta informationskort om Kvinnofridslinjen på ukrainska. Korten finns även på ryska och 31 andra språk. Korten och övrigt informationsmaterial beställs kostnadsfritt på kvinnofridslinjen.se. Där hittar du även översatt information på ukrainska som går bra att länka till eller skriva ut. 

Beställ informationsmaterial om Kvinnofridslinjen

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto av text på en sida i en upplaga av boken Våldsutsatta kvinnor, samhällets ansvar. Bara vissa ord framträder och resten är suddigt.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.

Senast uppdaterad: 2022-07-06