EXPERTCENTRUM FÖR KVINNOFRID

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Fyra åtgärder för att upptäcka våldet

Antalet samtal till Kvinnofridslinjen har ännu inte ökat i samband med corona-krisen men det finns beredskap för ett högre tryck. Möjligheten att söka hjälp när man är utsatt för våld i sin relation minskar vid isolering i hemmet. Det är därför angeläget att samhällets olika aktörer är uppmärksamma och erbjuder stöd och skydd. NCK pekar på fyra viktiga åtgärder för att våld i nära relationer ska kunna upptäckas under pandemin.
–  Alla måste göra sin del för att våldet ska kunna upptäckas nu under coronakrisen, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef på NCK.
De fyra viktiga åtgärderna för att våldet ska upptäckas
Kvinnofridslinjens beredskap under coronakrisen
Beställ material på Kvinnofridslinjens webbplats
Se och ladda ner informationsfilm om Kvinnofridslinjen 

Uppdrag om Kvinnofridslinjen redovisat

NCK fick i juni 2019 regeringsuppdraget att driva, stärka och utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. I slutet av april redovisades uppdraget som bland annat omfattade att öka kännedomen om Kvinnofridslinjen och att utreda möjligheten att utvidga verksamheten till att omfatta fler grupper.
– Det har varit värdefullt att få möjligheten att genomlysa och kvalitetssäkra verksamheten för att se om vi använder våra resurser på bästa sätt, säger Åsa Witkowski, tf chef för NCK.

Hela nyheten om redovisningen av regeringsuppdraget

Omställning till distansundervisning

Sedan 18 mars sker all undervisning på Uppsala universitet digitalt. På kort tid har NCK planerat om sina kurser och alla har kunnat fortsätta som vanligt under terminen.
– Vi har hela tiden haft kontakt med alla studenter för att ge löpande information. Vår prioritet är att bibehålla kvaliteten på undervisningen, säger Ulla Albért, utbildningschef. 
Hela nyheten om distansundervisningen på NCK
Information om höstens kurser för studenter och yrkesverksamma

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.