NATIONELLT CENTRUM FÖR KVINNOFRID

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Frågor om våld nu del i arbetsmiljöarbetet på universitet

Uppsala universitet är det första lärosätet i landet som tar ett helhetsgrepp på medarbetarnas arbetsmiljö genom att verka för att upptäcka och ge stöd åt våldsutsatta anställda. Våld i nära relation lyfts fram som en del i arbetsmiljöarbetet. Nu har HR-strateg Karin Karlström belönats med den ideella organisationen Zontas första stipendium i Gun Heimers namn.

Nyhet om Uppsala universitets arbetsmiljöarbete

Anmäl dig till boostingdag för utbildare

NCK bjuder in till digital boostingdag för dig som utbildar den 14 december. Dagen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom kommun, hälso- och sjukvård, tandvård, myndighet eller ideella organisationer och som har i uppdrag att utbilda inom områdena mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt våld mot barn inklusive hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution och människohandel.

Anmäl dig senast 9 december. Dagen ges via zoom.

Läs mer om boostingdagen och anmäl dig.
Program med länk till anmälan.  

100 000 har gått webbkurs om våld

100 000 personer har nu gått ”Webbkurs om våld”, en kurs som är öppen för alla och som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 
– Kunskap om våld är viktigt för att kunna ge utsatta ett bra bemötande, men också för att kunna arbeta förebyggande och för att förändra attityder i samhället. Det är glädjande att efterfrågan på kunskap är hög eftersom att det ökar samhällets möjligheter att ge utsatta ett adekvat stöd till våldsutsatta, säger Annika Engström, projektledare på NCK.
Hela nyheten om webbkursen om våld 

Nytt uppdrag starta pilot med stödtelefoner för män, icke-binära och transpersoner

NCK har fått i uppdrag av regeringen att starta pilotverksamhet som ska tillhandahålla nationella stödtelefoner som riktar sig till män samt icke-binära personer och transpersoner som har utsatts för våld i nära relation. 

– Vi vet att det finns ett behov av en stödtelefon för män. Behoven hos våldsutsatta är desamma, oavsett könsidentitet, säger Åsa Witkowski, chef för NCK:s patientverksamhet.
Nyhet om regeringsuppdraget att starta pilotverksamhet för stödtelefoner

NCK uppmärksammar Orange Day

Orange Day den 25 november är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Världen över lyser kända byggnader och platser upp i orange. En av byggnaderna som kommer att lysa orange är Pumphuset vid Islandsbron i Uppsala.

Nationellt centrum för kvinnofrid finns på plats vid Pumphuset tillsammans med Uppsala Vatten mellan klockan 14 och 18 för att berätta om kampanjen. Kom gärna förbi om du har möjlighet!
Läs nyhet om NCK:s medverkan under Orange Day

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.

Senast uppdaterad: 2021-12-07