EXPERTCENTRUM FÖR KVINNOFRID

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Ny högskolepedagogisk kurs har startat

Under hösten ger NCK en ny högskolepedagogisk kurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer som riktar sig till universitets- och högskolelärare samt kursansvariga vid landets universitet och högskolor. Kursen ges för att lärare ska kunna möta de nya kraven i högskoleförordningen.

Den första kursomgången av totalt tre gavs nyligen för lärare och kursansvariga vid sjuksköterskeprogrammen vid 11 olika universitet och högskolor. Två av dem som deltog var Markus Hjelm och Ewa Andersson från sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola. 

I november genomförs kursen vid ytterligare två tillfällen.
Läs hela nyheten
Läs mer om de två kommande kurstillfällena

NCK har medverkat i europeisk konferens

Annika Engström och Mariella Öberg från NCK har medverkat i konferensen ”Third European Conference on Domestic Violence” för att presentera ny forskning samt erfarenheter av att utbilda om mäns våld mot kvinnor genom webbkursen om våld. Konferensen pågick 1–4 september i Oslo.
Läs hela nyheten

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto på en sida med text i en lärobok om kvinnofrid.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.