EXPERTCENTRUM FÖR KVINNOFRID

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Fyra åtgärder för att upptäcka våldet

Antalet samtal till Kvinnofridslinjen har ännu inte ökat i samband med corona-krisen men det finns beredskap för ett högre tryck. Möjligheten att söka hjälp när man är utsatt för våld i sin relation minskar vid isolering i hemmet. Det är därför angeläget att samhällets olika aktörer är uppmärksamma och erbjuder stöd och skydd. NCK pekar på fyra viktiga åtgärder för att våld i nära relationer ska kunna upptäckas under pandemin.
–  Alla måste göra sin del för att våldet ska kunna upptäckas nu under coronakrisen, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef på NCK.
De fyra viktiga åtgärderna för att våldet ska upptäckas
Kvinnofridslinjens beredskap under coronakrisen
Beställ material på Kvinnofridslinjens webbplats
Se och ladda ner informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Uppdrag om Kvinnofridslinjen redovisat

NCK fick i juni 2019 regeringsuppdraget att driva, stärka och utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. I slutet av april redovisades uppdraget som bland annat omfattade att öka kännedomen om Kvinnofridslinjen och att utreda möjligheten att utvidga verksamheten till att omfatta fler grupper.
– Det har varit värdefullt att få möjligheten att genomlysa och kvalitetssäkra verksamheten för att se om vi använder våra resurser på bästa sätt, säger Åsa Witkowski, tf chef för NCK.

Hela nyheten om redovisningen av regeringsuppdraget

60 000 har gått webbkursen om våld

Under första halvåret av 2020 har antalet användare av webbkursen om våld ökat med 50 procent jämfört med föregående år. Nu har totalt 60 000 gått kursen sedan starten för snart fyra år sedan. En anledning till ökningen tros vara att fler använder sig av digital utbildning under coronapandemin. 
– Det har varit en tydlig ökning av användare under coronakrisen, säger Annika Engström, projektledare på NCK.

Hela nyheten om webbkursen om våld
Webbkursens webbplats

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.