Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

"Behovet av insatser är stort"

Agneta Skoog Svanberg

Under april månad har fem kvinnor dödats under tre veckor, vilket har lett till att mäns våld mot kvinnor har fått stor uppmärksamhet. NCK:s expertkunskap har varit efterfrågad både i mediesammanhang och i det politiska samtalet.
– Behovet av insatser från samhället är stort för att det ska kunna ske en förändring. Det NCK kan bidra med är framförallt kunskap och utbildning som vilar på vetenskaplig grund, säger Agneta Skoog Svanberg, tf. föreståndare för Nationellt centrum för kvinnofrid.
Hela intervjun med Agneta Skoog Svanberg

Lärarhandledning för gymnasiet till serienoveller om samtycke

Nu finns en lärarhandledning för gymnasiet till serienovellerna ”Första helgen i juni” och ”Världens sämsta sommar”. De handlar om Sara som utsätts för ett sexuellt övergrepp av en kille hon känner. Syftet är att handledningen ska kunna användas för att diskutera samtycke och övergrepp. 
– Den är utformad så att den ska kunna användas i olika ämnen och kurser och för olika kursmål, säger Karin Sandell, informationschef på NCK.

Hela nyheten om lärarhandledningen 

Regeringsuppdrag om kvinnofridslinjen redovisades i mars

l slutet av mars redovisade NCK ett regeringsuppdrag  om att driva, stärka och utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. 
I uppdraget ingick bland annat att öka kännedomen om Kvinnofridslinjen, särskilt med fokus på kvinnor och flickor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer och kvinnor som befinner sig i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. 
Hela nyheten om regeringsuppdraget

Om att vittna i Webbstöd för vården

Kollage med bild på lagbok, väntrum och porträtt på kvinna i sjukhuskorridor.

Personal i vården blir ibland kallade att vittna i domstol. Att vittna är en skyldighet, även för den som arbetar i vården och har sekretess, och det finns tydliga regler för när och om sekretessen får brytas. I Webbstöd för vården finns det grundläggande fakta om lagstiftningen samt en intervju med Åsa Witkowski, chef för patientverksamheten på NCK.

Webbstöd för vården uppdateras kontinuerligt. Läs också det senaste lärande exemplet om hur barnhälsovården, BHV, i Region Örebro län och Region Värmland ställer frågor om utsatthet för våld på rutin till alla mammor.
Webbstöd för vårdens startsida 

Högskolepedagogisk kurs för lärare ges även i höst

NCK ger även hösten 2021 den högskolepedagogiska kursen ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”. Kursen riktar sig till lärare, programansvariga och studierektorer vid de program där examenskraven omfattar kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Sedan 2018 är examensordningen i högskoleförordningen ändrad för en rad utbildningar, så att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är obligatorisk. Anmälan till kursen öppnar den 17 maj 2021.
Högskolepedagogiska kursens webbsida 

Tema utbildning i nytt nummer av magasin

Nu finns ett nytt nummer av NCK:s magasin ”Att arbeta mot våld” som vänder sig till dig som möter våldsutsatta i din yrkesroll. Den här gången är temat utbildning.

Numret berättar bland annat om socialtjänstens fältsekreterare i Mölndals stad som har utbildat skol- och fritidspersonal om våld i ungas nära relationer. Och om Karlshamn som ska utbilda alla anställda i kommunen, som en del i folkhälsoarbetet. Magasinet beställer du kostnadsfritt i mejl till info@nck.uu.se

Nyhet om det nya magasinsnumret och nedladdningsbar pdf

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.

Senast uppdaterad: 2021-05-04