EXPERTCENTRUM FÖR KVINNOFRID

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Fler samtal än någonsin till Kvinnofridslinjen

Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 har under 2019 i snitt besvarat 116 samtal per dygn. Det är fler samtal än någonsin tidigare. På tio år har antalet samtal ökat med 75 procent.

Kvinnofridslinjen besvarade under 2019 sammanlagt 42 405 samtal, det är en ökning med 16 procent jämfört med 2018. 

Läs hela nyheten om antalet besvarade samtal på Kvinnofridslinjen

Över 450 har gått utbildning på NCK

Mer än 450 studenter och yrkesverksamma har gått utbildningar på Nationellt centrum för kvinnofrid under 2019. NCK har lång erfarenhet av att utbilda både studenter och yrkesverksamma om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Förutom ordinarie kursprogram har tre helt nya utbildningar startat under året. Bland annat har närmare 100 högskolelärare och programansvariga utbildats inom kunskapsområdet för att kunna möta de nya examensmålen i högskoleförordningen. 
Läs hela nyheten

Ytterligare kurs för lärare i vår

Gun Heimer och Eva Åkesson när högskolepedagogiska kursen startade

Sedan 2018 är examensordningen i högskoleförordningen ändrad för en rad utbildningar, kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är nu obligatorisk. NCK gav hösten 2019 landets första högskolepedagogiska kurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Totalt har 100 universitets- och högskolelärare och programansvariga utbildats. I vår ges ytterligare en kurs. Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet, inledde kursen i november. 
Läs mer om den högskolepedagogiska kursen 

Ny kurs på avancerad nivå

bild på böcker i föreläsningssal

Under vårterminen 2020 ger NCK för första gången en universitetskurs på avancerad nivå. Kursen "Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet" ger 15 högskolepoäng och för att kunna söka den krävs kandidatexamen. Syftet med kursen är att kunna stärka arbetet med våldsutsatta personer som är i en särskild sårbar position. 
– Vi hoppas på sökanden från olika områden som har ett intresse och behov av att fördjupa sig i ämnet, säger Ulla Albért, utbildningschef på NCK.  
Läs hela nyheten

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.