Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Webbinarium med aktuell forskning

Tisdag 22 september uppmärksammade NCK kunskapsbankens tioårsjubileum med ett webbinarium med aktuell forskning inom området mäns våld mot kvinnor. Under dagen föreläste Gun Heimer om vikten av att ställa frågor om våld, Cecilia Fredlund om sex som självskada, Marie Eriksson om kvinnors erfarenhet av mäns ekonomiska våld i nära relationer och Viveka Enander och Karin Örmon redogjorde för en kartläggning av dödligt våld i Västra Götaland. 

Nu finns de filmade föreläsningarna från webbinariet den 22 september tillgängliga på webben. Filmer från webbinariet "Aktuell forskning om mäns våld mot kvinnor – NCK:s kunskapsbank tio år"

Dags att söka vårens kurs för yrkesverksamma

Nu är det dags att söka kursen "Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma" som ges vårterminen 2021. Kursen syfte är att öka kompetensen hos yrkespersoner så att de blir bättre på att upptäcka våldsutsatta, ge ett bra bemötande och omhändertagande av våldsutsatta personer, samt arbeta förebyggande mot våld i nära relation. Sista ansökningsdag är 25 november. 
Mer information om kursen 

Nöjda användare av webbkurs om våld

Mycket bra eller bra. Användarna ger högt betyg åt den webbaserade introduktionskursen om mäns våld mot kvinnor, Webbkurs om våld, som NCK tagit fram tillsammans med Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Det visar en ny användarundersökning som genomförts under första halvåret 2020. 

Överlag upplever respondenterna att kursens innehåll varit relevant för deras yrkesutövning. På frågan om de har fått ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor genom kursen svarar 96,5 procent ”ja” eller ”till viss del”. Läs nyheten om nöjda användare av webbkurs om våld

Illustration ur webbkursen.

Fyra åtgärder för att upptäcka våldet

Antalet samtal till Kvinnofridslinjen har ännu inte ökat i samband med corona-krisen men det finns beredskap för ett högre tryck. Möjligheten att söka hjälp när man är utsatt för våld i sin relation minskar vid isolering i hemmet. Det är därför angeläget att samhällets olika aktörer är uppmärksamma och erbjuder stöd och skydd. NCK pekar på fyra viktiga åtgärder för att våld i nära relationer ska kunna upptäckas under pandemin.
–  Alla måste göra sin del för att våldet ska kunna upptäckas nu under coronakrisen, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef på NCK.
De fyra viktiga åtgärderna för att våldet ska upptäckas
Kvinnofridslinjens beredskap under coronakrisen
Beställ material på Kvinnofridslinjens webbplats
Se och ladda ner informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.