Nationellt centrum FÖR KVINNOFRID

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Förstärkt finansiering till NCK

Nationellt centrum för kvinnofrid får under 2021 en förstärkning med sammanlagt 20 miljoner kronor för att utveckla arbetet med att förbättra stödet till kvinnor som utsätts för våld. Det berättade centerpartiets partiledare Annie Lööf i samband med ett digitalt möte med NCK:s ledning 22 februari.
– Det är oerhört glädjande nyheter. Det betyder att vi kan stärka vårt arbete mot våld, arbeta mer långsiktigt och nå ut bredare med kunskap, säger Agneta Skoog Svanberg, professor och tf föreståndare för NCK.
Läs hela nyheten om förstärkt finansiering av NCK

Samtalen till Kvinnofridslinjen ökar

För fjärde året i rad ökar samtalen till den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen, som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid. Under 2020 besvarades 46 723 samtal, vilket är en ökning på drygt tio procent jämfört med 2019. 
– Våldet uppmärksammas i medierna och insatser görs av myndigheter och av andra aktörer. Det gör att fler vågar berätta om sina upplevelser, säger verksamhetschef Åsa Witkowski. 
Hela nyheten om samtalen till Kvinnofridslinjen 

Våldsutsatthet i ung ålder stor riskfaktor för upprepat våld

Mariella Öberg.

För kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld i barndomen är risken högre att bli utsatt för sexuellt våld även i vuxen ålder. Det är ett av flera resultat i Mariella Öbergs avhandling ”Exposed to violence”. Hon är obstetriker vid Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset samt expert på Nationellt centrum för kvinnofrid och disputerade med sin avhandling vid Uppsala universitet i oktober 2020.
Hela forskarintervjun i NCK:s kunskapsbank

Ett utbildningsår med stora utmaningar

I mitten av mars beslutade Uppsala universitet om att övergå till distansundervisning och NCK ställde på kort tid om till digital undervisning. Alla kurser har kunnat genomföras som planerat och studenterna har tagit omställningen bra. Totalt har 1345 personer gått NCK:s kurser under året. 
– Det har varit ett annorlunda utbildningsår som utmanat oss alla, säger Ulla Albért, utbildningschef på NCK. 
Hela nyheten om utbildningsåret 2020

Tema utbildning i nytt nummer av magasin

Nu finns ett nytt nummer av NCK:s magasin ”Att arbeta mot våld” som vänder sig till dig som möter våldsutsatta i din yrkesroll. Den här gången är temat utbildning.

Numret berättar bland annat om socialtjänstens fältsekreterare i Mölndals stad som har utbildat skol- och fritidspersonal om våld i ungas nära relationer. Och om Karlshamn som ska utbilda alla anställda i kommunen, som en del i folkhälsoarbetet. Magasinet beställer du kostnadsfritt i mejl till info@nck.uu.se

Nyhet om det nya magasinsnumret och nedladdningsbar pdf

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.

Senast uppdaterad: 2021-01-22