Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Rekordår för webbkursen om våld

Under 2020 ökade antalet nya användare av webbkursen om våld med 78 procent jämfört med 2019. I mitten av februari hade totalt 80 000 gått kursen. Två anledningar till ökningen är coronpandemin och att fler arbetsgivare tagit beslutet att göra kursen obilgatorisk för alla medarbetare. 
–  Att det redan fanns en digital utbildning om våld att använda när pandemin kom och samhället gick över till distansarbete och digital undervisning spelar säkert in, säger Annika Engström, projektledare på NCK.
Läs hela nyheten om webbkursen om våld

Förstärkt finansiering till NCK

Nationellt centrum för kvinnofrid får under 2021 en förstärkning med sammanlagt 20 miljoner kronor för att utveckla arbetet med att förbättra stödet till kvinnor som utsätts för våld. Det berättade centerpartiets partiledare Annie Lööf i samband med ett digitalt möte med NCK:s ledning 22 januari.
– Det är oerhört glädjande nyheter. Det betyder att vi kan stärka vårt arbete mot våld, arbeta mer långsiktigt och nå ut bredare med kunskap, säger Agneta Skoog Svanberg, professor och tf föreståndare för NCK.
Läs hela nyheten om förstärkt finansiering av NCK

Agneta Skoog Svanberg

Nya lärande exempel i webbstöd

Kollage med porträttbilder och bilder på omslag till rapporter om prostitution samt om heder från regioner och kommuner.

LÄRANDE EXEMPEL. Prostitutionen är utbredd även på mindre orter i landet. Det visar kartläggningar av annonser på nätet som erbjuder sex mot ersättning i norra Sverige som länsstyrelserna har genomfört.

Webbstöd för kommuner uppdateras kontinuerligt med nya lärande exempel. Läs också om hur Lunds kommun drar nytta av en kartläggning om hedersrelaterat våld och förtryck samt hur Barnahus Fyrbodal i Trollhättan stöttar i arbetet mot hedersrelaterat våld. 
Lärande exempel om kartläggningar om prostitution.
Lärande exempel om kartläggning om hedersrelaterat våld och förtryck.
Lärande exempel om Barnahus Fyrbodal och arbetet mot hedersrelaterat våld.

Tema utbildning i nytt nummer av magasin

Nu finns ett nytt nummer av NCK:s magasin ”Att arbeta mot våld” som vänder sig till dig som möter våldsutsatta i din yrkesroll. Den här gången är temat utbildning.

Numret berättar bland annat om socialtjänstens fältsekreterare i Mölndals stad som har utbildat skol- och fritidspersonal om våld i ungas nära relationer. Och om Karlshamn som ska utbilda alla anställda i kommunen, som en del i folkhälsoarbetet. Magasinet beställer du kostnadsfritt i mejl till info@nck.uu.se

Nyhet om det nya magasinsnumret och nedladdningsbar pdf

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.

Senast uppdaterad: 2021-04-08