Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Introduktion och ny forskning för yrkesverksamma på NCK-dagarna

I slutet av september arrangerades de digitala NCK-dagarna för yrkesverksamma som möter våldsutsatta i sitt arbete. De innehöll både en introduktion till kunskapsområdet och fördjupning inom vissa ämnen där forskare delade med sig av sin kunskap. De nära 200 deltagarna fick bland annat lära sig mer om våld i ungas nära relationer, vad det nya barnfridsbrottet innebär och vikten av rätt bemötande när våldsutsatta söker hjälp. Dessutom fick de en chans att utbyta erfarenheter genom gruppdiskussioner.
– Det är viktigt att känna att man inte är ensam i att jobba med den här frågan, sade Annika Engström från NCK, som var moderator under dagarna.
Läs hela nyheten om NCK-dagarna

Ansökan öppen för vårens tvärprofessionella kurs

Nu är ansökan öppen för vårterminens omgång av universitetskursen ”Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp”. Utbildningen riktar sig till dig som kan komma att möta våldsutsatta och förövare i ditt arbete eller som arbetar övergripande med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Sista ansökningsdag är 14 november. 

Ansökan på kurssidan ”Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp”.

NCK undervisade tidigt om våld på universitetsprogram

NCK delar med sig av sin långa erfarenhet av att undervisa om mäns våld mot kvinnor i senaste numret av Socialmedicinsk tidskrift med tema "Utbildning inom högskolor, universitet och kriminalvården om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer". 

I dag är det obligatoriskt för studenterna på åtta utbildningsprogram att kunna visa på kunskap om våld. Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet undervisade tidigt om kunskapsområdet, i samverkan först med Rikskvinnocentrum och senare med NCK. Programmet har sedan 2006 utvecklat en sammanhållen undervisning fördelat på flera terminer, från 2019 med möjlighet till fördjupning genom en valbar kurs.
Socialmedicinsk tidskrift med tema Utbildning inom högskolor, universitet och kriminalvården om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Fortsatt högt tryck på Kvinnofridslinjen

Söktrycket på Kvinnofridslinjen fortsätter att vara högt. I snitt har 112 samtal per dygn besvarats under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Antalet samtal till Kvinnofridslinjen har ökat kraftigt under den senaste fyraårsperioden och en topp nåddes under 2020. Under coronapandemin har det varit tydligt att många kvinnor som lever i en relation där de utsätts för våld har fått en ännu svårare situation. Fler samtal än vanligt har handlat om ökad ensamhet, bristande nätverk och psykisk ohälsa.
Läs hela nyheten om samtalen till Kvinnofridslinjen

Lärarhandledning för gymnasiet till serienoveller om samtycke

Nu finns en lärarhandledning för gymnasiet till serienovellerna ”Första helgen i juni” och ”Världens sämsta sommar”. De handlar om Sara som utsätts för ett sexuellt övergrepp av en kille hon känner. Syftet är att handledningen ska kunna användas för att diskutera samtycke och övergrepp. 
– Den är utformad så att den ska kunna användas i olika ämnen och kurser och för olika kursmål, säger Karin Sandell, informationschef på NCK.

Hela nyheten om lärarhandledningen

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.

Senast uppdaterad: 2021-10-20