Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Sista chansen att söka höstens tvärprofessionella kurs

Ansökan är öppen för höstterminens omgång av universitetskursen ”Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp”. Utbildningen riktar sig till dig som kan komma att möta våldsutsatta och förövare i ditt arbete eller som arbetar övergripande med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Sista ansökningsdag är 30 maj. 
– Styrkan i den tvärprofessionella kursen är att den samlar så många olika yrkeskategorier. De yrkesverksamma får en chans att möta och utbyta erfarenheter med varandra, säger Hanna Palhamn Szabó, som är kursledare. 
Läs mer om kursen och ansök

Information om Kvinnofridslinjen på ukrainska

Nu går det att beställa tryckta informationskort om Kvinnofridslinjen på ukrainska. Korten finns även på ryska och 31 andra språk. Korten och övrigt informationsmaterial beställs kostnadsfritt på kvinnofridslinjen.se. Där hittar du även översatt information på ukrainska som går bra att länka till eller skriva ut. 

Beställ informationsmaterial om Kvinnofridslinjen

Två regeringsuppdrag redovisade

l slutet av mars redovisade NCK två regeringsuppdrag. Det ena handlar om att "Stärka och utveckla arbetet med den nationella stödtelefonen för våldsutsatta och i övrigt tillse att våldsutsatta som söker hjälp får stöd". Det andra är en delredovisning av uppdraget att starta en pilotverksamhet som ska tillhandahålla en nationell stödtelefon som riktar sig till män som utsatts för våld i nära relation. I uppdraget ingår även att erbjuda en motsvarande stödtelefon för icke-binära personer och personer med transerfarenhet.

Läs redovisningarna av regeringsuppdragen 

Filmer om Kvinnofridslinjen på samiska

Nationellt centrum för kvinnofrid har de senaste åren intensifierat sina satsningar för att öka kännedomen om Kvinnofridslinjen, bland annat genom att ta fram material på fler språk. Nu finns informationskort och filmer om Kvinnofridslinjen på nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska, riktade till Sveriges urbefolkning. Dela gärna filmerna eller ladda ner filmerna för att sprida i sociala medier eller visa på informationsskärmar.

Läs nyheten och se filmerna

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto av text på en sida i en upplaga av boken Våldsutsatta kvinnor, samhällets ansvar. Bara vissa ord framträder och resten är suddigt.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.

Senast uppdaterad: 2022-05-13