”Webbkursen gav mig mer kunskap”

Rose-Nice Ferreira är barnmorska på BB Karolinska i Huddinge. Hon är en av dem som gick webbkursen om våld precis när den passerade 50 000 användare.

– Webbkursen gav mig fördjupad kunskap som jag har nytta av i mitt arbete, säger hon.

För att göra grundläggande kunskap om våld tillgänglig på bred front utvecklade NCK i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna Webbkurs om våld för drygt tre år sedan.
Läs intervjun med Rose-Nice Ferreira som gått webbkursen 

Nytt nummer av magasin om våld

Tredje numret av magasinet ”Att arbeta mot våld” finns nu ute. Den här gången vänder sig det till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård och tandvård. Reportagen handlar bland annat om Folktandvården i Uppsala, som var först i landet med att införa ett skyddat sökord för våldsutsatthet i nära relationer, om hur BUP i Östersund genomfört ett kunskapslyft med hjälp av webbkursen om våld och hur mödravården är en föregångare i att fråga om våld.
– Vår förhoppning är att reportagen ska fungera som inspiration och ge tankar och idéer till nya arbetssätt, säger Karin Sandell, informationschef på NCK.

Läs hela nyheten

Nya upplagan av NCK:s lärobok klar

NCK:s lärobok "Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar"

NCK:s tvärprofessionella lärobok ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar” finns nu ute i en fjärde upplaga. Samtliga kapitel i boken är reviderade och uppdaterade med de senaste forskningsrönen och lagändringarna på området, bland annat med den nya sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft 1 juli 2018. 

Läroboken är en tvärvetenskaplig antologi som ger grundläggande kunskap om våld mot kvinnor, beskriver berörda myndigheters ansvar, ideella organisationers arbete och mediebilden av våld mot kvinnor.

Läs hela nyheten

Senaste nyhetsbrevet från NCK

I det senaste nyhetsbrevet berättar vi om att 50 000 personer har fått grundläggande kunskaper om våld i nära relationer genom att gå webbkursen om våld. Vi berättar även om NCK:s nya universitetskurs ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet” och tipsar om ett nytt lärande exempel på webbstöd för vården. 

Läs senaste nyhetsbrevet 
Prenumerera och se tidigare nyhetsbrev