Nytt nummer av magasin om våld

Tredje numret av magasinet ”Att arbeta mot våld” finns nu ute. Den här gången vänder sig det till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård och tandvård. Reportagen handlar bland annat om Folktandvården i Uppsala, som var först i landet med att införa ett skyddat sökord för våldsutsatthet i nära relationer, om hur BUP i Östersund genomfört ett kunskapslyft med hjälp av webbkursen om våld och hur mödravården är en föregångare i att fråga om våld.
– Vår förhoppning är att reportagen ska fungera som inspiration och ge tankar och idéer till nya arbetssätt, säger Karin Sandell, informationschef på NCK.

Läs hela nyheten

Nya upplagan av NCK:s lärobok klar

NCK:s lärobok "Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar"

NCK:s tvärprofessionella lärobok ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar” finns nu ute i en fjärde upplaga. Samtliga kapitel i boken är reviderade och uppdaterade med de senaste forskningsrönen och lagändringarna på området, bland annat med den nya sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft 1 juli 2018. 

Läroboken är en tvärvetenskaplig antologi som ger grundläggande kunskap om våld mot kvinnor, beskriver berörda myndigheters ansvar, ideella organisationers arbete och mediebilden av våld mot kvinnor.

Läs hela nyheten

Senaste nyhetsbrevet från NCK

I det senaste nyhetsbrevet berättar vi att över 450 studenter och yrkesverksamma har gått utbildningar på NCK under 2019. Vi berättar även om att det nu finns ett tredje nummer av magasinet ”Att arbeta mot våld”. Den här gången vänder det sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller tandvården. Dessutom tipsar vi om tre nya lärande exempel, två i webbstödet för kommuner och ett i webbstödet för vården. 

Läs det senaste nyhetsbrevet i sin helhet
Prenumerera och se tidigare brev