Nytt nummer av magasin om våld

Tredje numret av magasinet ”Att arbeta mot våld” finns nu ute. Den här gången vänder sig det till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård och tandvård. Reportagen handlar bland annat om Folktandvården i Uppsala, som var först i landet med att införa ett skyddat sökord för våldsutsatthet i nära relationer, om hur BUP i Östersund genomfört ett kunskapslyft med hjälp av webbkursen om våld och hur mödravården är en föregångare i att fråga om våld.
– Vår förhoppning är att reportagen ska fungera som inspiration och ge tankar och idéer till nya arbetssätt, säger Karin Sandell, informationschef på NCK.

Läs hela nyheten

Nya upplagan av NCK:s lärobok klar

NCK:s lärobok "Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar"

NCK:s tvärprofessionella lärobok ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar” finns nu ute i en fjärde upplaga. Samtliga kapitel i boken är reviderade och uppdaterade med de senaste forskningsrönen och lagändringarna på området, bland annat med den nya sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft 1 juli 2018. 

Läroboken är en tvärvetenskaplig antologi som ger grundläggande kunskap om våld mot kvinnor, beskriver berörda myndigheters ansvar, ideella organisationers arbete och mediebilden av våld mot kvinnor.

Läs hela nyheten

Senaste nyhetsbrevet från NCK

Skärmklipp på nyhetsbrev

I det senaste nyhetsbrevet berättar vi om NCK:s nya högskolepedagogiska kurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Vi berättar även om NCK:s nya kurs för polisens nyrekryterade utredare i brott i nära relation. Dessutom tipsar vi om två nya reportage på webbstöd för vården. 

Läs brevet i sin helhet
Prenumerera och se tidigare brev