Enheten för kunskapssammanställning och analys av forskningsbehov

Enheten för kunskapssammanställning och analys av forskningsbehov har till uppgift att samla in aktuell forskning om NCK:s verksamhetsområde, sammanställa den och göra den tillgänglig för olika målgrupper.

Forskningsområdet mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer är tvärvetenskapligt. Det sträcker sig över en mängd olika discipliner som medicin, juridik, sociologi, kriminologi, psykologi, brottsofferforskning, folkhälsovetenskap, genusvetenskap och statsvetenskap.

Enheten för kunskapssammanställning och analys av forskningsbehov har som mål att vara en länk mellan forskare och praktiker som arbetar konkret inom dessa områden. Verksamheten består av utredningsarbete, webbpublicering och projekt för att belysa ämnesområdet. Det sker ofta i samarbete med övriga enheter, referensgrupper och externa experter inom området.

Viktig kanal

En viktig kanal för att sprida forskning och kunskap är NCK:s kunskapsbank på webben som utvecklats och drivs tillsammans med informationsenheten. Enheten för kunskapssammanställning och analys av forskningsbehov medverkar även i centrumets utbildnings- och föreläsningsuppdrag.

Länk till Kunskapsbanken
Länk till kontaktuppgifter till personalen

Relaterat

Följande rapporter har publicerats de senaste åren:

Våld mot hbtq-personer – en forsknings- och kunskapsöversikt (2018)
Våld mot äldre kvinnor – en forsknings- och kunskapsöversikt (2016)
Rapport om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning (2013)
Kartläggning av kunskaper och resurser gällande könsstympning (2011)
Att möta patienter som söker för oro kring oskuld och heder (2011)
Tvärvetenskaplig rapport om våldtäkt (2010)
Kunskaps- och forskningsöversikt om hedersrelaterat våld och förtryck (2010)
Kunskaps- och forskningsöversikt om våld i samkönade relationer (2009)