Nationell befolkningsundersökning om våld och hälsa

Gun Heimer, NCK, Steven Lucas, Uppsala universitet och Tommy Andersson, Umeå universitet ansvarade för studien Våld och hälsa.
I forskargruppen som ansvarade för studien Våld och hälsa
ingick professor Gun Heimer, NCK, med dr Steven Lucas,
Uppsala universitet och docent Tommy Andersson, Umeå
universitet.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) presenterade 2014 rapporten "Våld och hälsa – en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa".

I studien har 10 000 kvinnor och 10 000 män i åldern 18–74 år tillfrågats om sin utsatthet för våld – i barndomen, ungdomen och vuxen ålder. Studien ger en aktuell och allsidig bild av kvinnors och mäns utsatthet för våld samt kopplingen till hälsa, både på kort och lång sikt.

Sammanfattning om befolkningsundersökningen Våld och hälsa
Hela rapporten "Våld och hälsa" som pdf (öppnas i nytt fönster)

Debattartikel 26 februari 2014 på DN Debatt: "Sämre hälsa senare i livet för dem som utsatts för våld" (öppnas i nytt fönster)

NCK:s pressmeddelande "Våldsutsatta har sämre hälsa senare i livet"

Se en kort film om resultaten från Våld och hälsa:

Se filmerna från seminariet

I början av maj 2014 arrangerade NCK ett seminarium om den nationella befolkningsundersökningen om kvinnors och mäns våldsutsatthet. Hela seminariet filmades och går att se här på NCK:s webbplats.

Seminariet var en och en halv timme långt och är uppdelat på tre filmklipp. I det första hälsar dåvarande enhetschef Anna Berglund välkommen och lämnar över till NCK:s föreståndare, professor Gun Heimer, som bland annat berättar om bakgrunden till studien. I den andra filmen berättar Tommy Andersson, docent vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, om metod och resultat. Slutligen talar Steven Lucas, med. dr, överläkare vid Uppsala universitet om kopplingen mellan våldsutsatthet och hälsa. Därefter följer en öppen frågestund.

  • Våld och hälsa, seminarium del 1

  • Våld och hälsa, seminarium del 2

  • Våld och hälsa, seminarium del 3

Relaterat

Rapporten Våld och hälsa finns även översatt till engelska.
Engelsk översättning av Våld och hälsa (pdf, öppnas i nytt fönster)

I anslutning till rapporten skrevs också en mer utförlig forskningsöversikt om studier om våldsutsatthet internationellt och i Sverige. Forskningsöversikt: Studier av våldsutsatthet internationellt och i Sverige – en översikt (pdf, öppnas i nytt fönster) (2013) 

Läs de frågeformulär som skickades ut till 10 000 kvinnor och 10 000 män i åldrarna 18-74 år.
Våld och hälsa frågeformulär kvinnor (pdf, öppnas i nytt fönster)
Våld och hälsa frågeformulär män (pdf, öppnas i nytt fönster)

Beställ NCK-rapporten "Våld och hälsa" på svenska och engelska