Information ökar kunskapen om våld

Bild på personal på informationsenheten som arbetar vid datorn.

Att sprida information om mäns våld mot kvinnor är en viktig del av NCK:s verksamhet. Det sker bland annat genom produktion av trycksaker i form av rapporter och informationsmaterial som går att beställa.

Informationen sprids även på de tre olika webbplatser som centrumet har. Förutom www.nck.uu.se är det kvinnofridslinjen.se (för den nationella stödtelefonen) och www.akademiska.se/nck (med lokal information om kvinnofridsmottagningen). Vi ger dessutom information direkt till journalister som vill rapportera om ämnesområdet och arrangerar studiebesök för intresserade.

Du kan följa oss på twitter på @KvinnofridNCK

Kontakt och personal

Om du har frågor kring verksamheten är du välkommen att kontakta informationsenheten. Enhetens gemensamma e-postadress är: info@nck.uu.se
E-postadresser till NCK:s anställda skrivs enligt principen fornamn.efternamn@nck.uu.se

Karin Sandell

Informationschef: Karin Sandell, 018-611 98 68

Ylva Porsklev

Pressekreterare: Ylva Porsklev, 018-611 93 14

Malin Eriksson

Informatör: Malin Eriksson, tjänstledig

Elisabet Sandberg

Informatör: Elisabet Sandberg, 018-611 93 10

Ylva Haraldsdotter

Redaktör kunskapsbanken: Ylva Haraldsdotter, 018-611 95 50

Johanna Nivala

Administratör: Johanna Nivala, 018-611 98 85