Publicerade debattartiklar

Debattartikel publicerad i Göteborgs-Posten 2019-10-05

Våld i nära relationer – ett misslyckande för samhället

I Göteborg dödades fyra kvinnor på fem månader i fjol av män de hade eller hade haft en relation med. Totalt under 2018 dödades 22 kvinnor i Sverige av närstående män. Varje sådant fall är ett stort misslyckande för samhället. Alla som möter våldsutsatta, inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och rättsvårdande myndigheter, behöver ha kunskaper om våld, skriver Gun Heimer och Åsa Witkowski, Nationellt centrum för kvinnofrid.

Både män och kvinnor kan vara utsatta för våld, men den stora gruppen våldsutsatta i nära relationer är kvinnor. Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes under 2018 cirka 16 000 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med offret.

Läs hela debattartikeln

Låt inte offren vänta
Upsala Nya Tidning 2019-07-04

Vården måste ta sitt ansvar för att arbeta mot våld
3 mars 2018, Upsala Nya Tidning 

Vem bryr sig om sexualbrottsoffren
21 oktober 2017, Dagens Nyheter

Bättre vård för våldsutsatta med Uppsalamodellen
16 maj 2017, Upsala Nya Tidning

Ta våldet mot äldre kvinnor på allvar
7 mars 2017, Dagens Samhälle

Varje fall av dödligt våld måste granskas
25 november 2016, Upsala Nya Tidning

Även äldre kvinnor kan utsättas för våld
11 november 2016, ETC Uppsala

Våldsutsatta kvinnor förtjänar ett bättre bemötande
4 oktober 2016, Dalarnas Tidningar

Nationell satsning ska öka kunskapen om våld
20 september 2016, Dagens Samhälle

Det osynliga våldet mot äldre kvinnor
15 mars 2016, Dagens Nyheter

Föregångare med ansvar att motverka våld
25 november 2015, Upsala Nya Tidning

Kunskap om våld borde vara en självklarhet
25 november 2014, Upsala Nya Tidning

Våldsutsatta har sämre hälsa senare i livet
26 februari 2014, Dagens Nyheter

Samhällets stöd till våldsutsatta kvinnor måste vara tillgängligt för alla
18 juni 2013, Svd.se

Ta ansvar för det sexuella våldet
8 mars 2013, Upsala Nya Tidning 

Kvinnomorden måste granskas mer effektivt
23 december 2012, Svenska Dagbladet

Chefernas ansvar att arbetet mot våld prioriteras
31 maj 2012, Dagens Samhälle

Läkare ska inte göra "oskuldsoperationer"
23 november 2011, Svenska Dagbladet

Vården måste fråga kvinnor om de har utsatts för våld
13 maj 2011, Dagens Nyheter