Publicerade debattartiklar

Debattartikel publicerad i Dagens Samhälle 2020-03-08

Frågor om våld kan rädda kvinnors liv

På den internationella kvinnodagen vill vi uppmärksamma en av våra viktigaste jämställdhetsfrågor; mäns våld mot kvinnor. Det är en kriminell handling och det är samhällets ansvar att bekämpa våldet och se till att den som är utsatt får stöd. För att det ska fungera krävs kunskap, skriver Nationellt centrum för kvinnofrids Gun Heimer och Åsa Witkowski. 

Både män och kvinnor kan vara utsatta för våld, men den stora gruppen våldsutsatta i nära relationer är kvinnor. Enligt statistik, från Brottsförebyggande rådet (Brå), Försäkringskassan och Statistiska centralbyrån (SCB), som sammanställts av Socialstyrelsen så sjukskrivs drygt en patient i timmen till följd av våld i nära relationer.

Ett stort steg för att öka kunskapen är förändringen i högskoleförordningen som gäller sedan 2018. Enligt den ska undervisning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ingå i grundutbildningen för åtta olika yrken fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom, tandläkare och tandhygienist. Det är ett avgörande steg framåt för att öka kunskapen hos yrkesgrupperna men det är minst lika väsentligt att ledningen på varje arbetsplats upprättar rutiner för arbetet med våldsutsatta.

Läs hela artikeln

Kunskap är nyckeln för att motverka våldet
Upsala Nya Tidning 2019-11-25

Våld i nära relationer – ett misslyckande för samhället
Göteborgs-Posten 2019-10-05

Låt inte offren vänta
Upsala Nya Tidning 2019-07-04

Vården måste ta sitt ansvar för att arbeta mot våld
3 mars 2018, Upsala Nya Tidning 

Vem bryr sig om sexualbrottsoffren
21 oktober 2017, Dagens Nyheter

Bättre vård för våldsutsatta med Uppsalamodellen
16 maj 2017, Upsala Nya Tidning

Ta våldet mot äldre kvinnor på allvar
7 mars 2017, Dagens Samhälle

Varje fall av dödligt våld måste granskas
25 november 2016, Upsala Nya Tidning

Även äldre kvinnor kan utsättas för våld
11 november 2016, ETC Uppsala

Våldsutsatta kvinnor förtjänar ett bättre bemötande
4 oktober 2016, Dalarnas Tidningar

Nationell satsning ska öka kunskapen om våld
20 september 2016, Dagens Samhälle

Det osynliga våldet mot äldre kvinnor
15 mars 2016, Dagens Nyheter

Föregångare med ansvar att motverka våld
25 november 2015, Upsala Nya Tidning

Kunskap om våld borde vara en självklarhet
25 november 2014, Upsala Nya Tidning

Våldsutsatta har sämre hälsa senare i livet
26 februari 2014, Dagens Nyheter

Samhällets stöd till våldsutsatta kvinnor måste vara tillgängligt för alla
18 juni 2013, Svd.se

Ta ansvar för det sexuella våldet
8 mars 2013, Upsala Nya Tidning 

Kvinnomorden måste granskas mer effektivt
23 december 2012, Svenska Dagbladet

Chefernas ansvar att arbetet mot våld prioriteras
31 maj 2012, Dagens Samhälle

Läkare ska inte göra "oskuldsoperationer"
23 november 2011, Svenska Dagbladet

Vården måste fråga kvinnor om de har utsatts för våld
13 maj 2011, Dagens Nyheter