Publicerade debattartiklar

Debattartikel publicerad i Upsala Nya Tidning 2019-07-04

Låt inte offren vänta

Europarådet har granskat Sveriges insatser mot mäns våld mot kvinnor och pekar på allvarliga brister i handläggningen av sexualbrott och våld i nära relationer. Brottsoffer tappar förtroende för myndigheter och dessutom riskerar bevisningen att försämras. Det är dags att se till att den här typen av brott prioriteras.

Var femte kvinna och var tjugonde man har någon gång utsatts för allvarligt sexuellt våld. Det visar studien "Våld och hälsa", som Nationellt centrum för kvinnofrid publicerade 2014. Studien visar på en tydlig koppling mellan utsatthet för våld och fysisk och psykisk ohälsa senare i livet. Endast fem procent av kvinnorna och cirka en procent av männen hade vid något tillfälle gjort en polisanmälan.

Läs hela debattartikeln

Vården måste ta sitt ansvar för att arbeta mot våld
3 mars 2018, Upsala Nya Tidning 

Vem bryr sig om sexualbrottsoffren
21 oktober 2017, Dagens Nyheter

Bättre vård för våldsutsatta med Uppsalamodellen
16 maj 2017, Upsala Nya Tidning

Ta våldet mot äldre kvinnor på allvar
7 mars 2017, Dagens Samhälle

Varje fall av dödligt våld måste granskas
25 november 2016, Upsala Nya Tidning

Även äldre kvinnor kan utsättas för våld
11 november 2016, ETC Uppsala

Våldsutsatta kvinnor förtjänar ett bättre bemötande
4 oktober 2016, Dalarnas Tidningar

Nationell satsning ska öka kunskapen om våld
20 september 2016, Dagens Samhälle

Det osynliga våldet mot äldre kvinnor
15 mars 2016, Dagens Nyheter

Föregångare med ansvar att motverka våld
25 november 2015, Upsala Nya Tidning

Kunskap om våld borde vara en självklarhet
25 november 2014, Upsala Nya Tidning

Våldsutsatta har sämre hälsa senare i livet
26 februari 2014, Dagens Nyheter

Samhällets stöd till våldsutsatta kvinnor måste vara tillgängligt för alla
18 juni 2013, Svd.se

Ta ansvar för det sexuella våldet
8 mars 2013, Upsala Nya Tidning 

Kvinnomorden måste granskas mer effektivt
23 december 2012, Svenska Dagbladet

Chefernas ansvar att arbetet mot våld prioriteras
31 maj 2012, Dagens Samhälle

Läkare ska inte göra "oskuldsoperationer"
23 november 2011, Svenska Dagbladet

Vården måste fråga kvinnor om de har utsatts för våld
13 maj 2011, Dagens Nyheter