20 år med utbildning om våld

2014-12-18

Kunskap är en viktig nyckel i arbetet mot våld, och utbildning har alltid varit en central del av NCK:s verksamhet. Redan vid starten 1994 hade Rikskvinnocentrum i uppdrag att utbilda personal och studenter.

Sedan dess har centrumet byggt upp en utbildningsenhet som utbildar, föreläser och utvecklar nya kurser, läromedel och utbildningsmodeller. Förra året deltog över 5000 personer i NCK:s olika utbildningsaktiviteter.

För att uppmärksamma den mångåriga utbildningsverksamheten arrangerade NCK ett seminarium med inbjudna deltagare 8 december. Under seminariet bjöds deltagarna på en tillbakablick på utbildningarnas utveckling från starten, och det diskuterades också hur framtidens pedagogiska möjligheter ser ut.

Viktigt med kunskap tidigt

Ända sedan starten har utbildningsverksamheten varit inriktad på att utbilda yrkesverksamma som möter våldsutsatta kvinnor, barn eller förövare i sitt arbete, berättade NCK:s tidigare utbildningschef Annika Björck, som varit med och byggt upp verksamheten under tjugo år.

Annika Björck
Annika Björck

– Det borde vara en rättighet att möta kunnig personal när du är våldsutsatt och söker hjälp, sade hon.

Därför måste utbildningsprogram som leder till yrken där man möter våldsutsatta kvinnor, barn eller förövare förbereda sina studenter på detta redan innan de går ut i yrkeslivet.

– Att få in mer utbildning om våld redan på grundutbildningarna är en av de viktigaste frågorna i dag. Det är visserligen en förändring som lärosätena måste besluta om själva, men vi såg att den kartläggning av i vilken utsträckning ämnet förekommer på grundutbildningarna som vi presenterade 2010 fungerade som en viktig blåslampa, sade Annika Björck.

Annika Björck betonade också att utbildning om våld behöver få ta tid så att deltagarna inte bara får ny kunskap, utan också möjlighet att reflektera och bearbeta sina egna attityder och värderingar.

Utbilda fler som kan utbilda

Efterfrågan på utbildning har ökat kraftigt, och efter hand som ny kunskap och forskning har tillkommit har NCK:s utbildningsenhet utvecklat nya kurser och utbildningsmodeller. Vissa kurser vänder sig till studenter och yrkesverksamma från flera olika utbildningsprogram och yrkesgrupper, andra är mer specialiserade och har utvecklats i nära samarbete med hälso- och sjukvården, Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården.

Under de senaste åren har Annika Björck arbetat med att revidera NCK:s lärobok om våld mot kvinnor, som kom i en ny utgåva i höstas. Hon har också varit engagerad i att utveckla utbildningar för utbildare.

– Det känns som ett bra sätt att knyta ihop säcken, att se till att fler kan utbilda på det här området. Bara genom att se till att fler får kunskap om våldet kan vi förändra attityder och åstadkomma en förändring.  

Stora möjligheter med webben

Det höga trycket på NCK:s utbildningar gör att en av de stora frågorna för framtiden är hur den digitala tekniken och webben kan användas för att utbilda fler.

– Det finns nu kraftfulla system för utbildning på nätet. Frågan blir hur vi kan utveckla den typen av undervisning, samtidigt som vi behåller det som kännetecknar NCK:s utbildningar, där reflektion och utbyte av erfarenheter utgör en viktig del, sade Anna Berglund, utbildningschef på NCK.

Med de nya systemen finns också stora möjligheter att följa hur studenterna tar till sig en inspelad föreläsning. Men hjälp av olika verktyg kan studenten markera vad som är otydligt och läraren kan också se vilka delar studenten har varit tvungen att se om för att förstå eller var personen har pausat.

– Man kan också lägga in korta frågor i föreläsningarna som studenterna får svara på. När läraren sedan träffar studenterna fysiskt i grupp har man kommit ett steg till, eftersom läraren vet mer om hur studenterna har tagit till sig föreläsningen, sade Anna Berglund.

Nyheter 2019