Frivilligrörelsens erfarenheter viktiga för Kvinnofridslinjen

2014-06-05

En av NCK:s uppgifter är att driva den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. För att regelbundet få och sprida kunskap och erfarenheter har Kvinnofridslinjen en referensgrupp knuten till sig med representanter från frivilligorganisationer.

I nätverket ingår elva organisationer, bland annat ROKS, SKR och Brottsofferjouren.

Gruppen ses en gång per termin och utbyter erfarenheter, informerar om sina verksamheter och diskuterar idéer och utvecklingsmöjligheter. De tar också upp mindre och större mer konkreta problem.

Underlätta att söka hjälp

– Vid uppbyggnaden av Kvinnofridslinjen var erfarenheterna från de olika frivilligorganisationerna viktiga. Våra verksamheter är inte konkurrenter, utan samarbetar. Ett konkret exempel är att kvinnojourerna kan hänvisa till oss under sina eventuella sommarstängningar, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef för Kvinnofridslinjen.

Sanna Bergenheim
Sanna Bergenheim

En av medlemmarna i referensgruppen är juristen Sanna Bergenheim. Hon arbetar på Stance juristbyrå, tidigare Juristjouren, som bland annat kostnadsfritt ger enklare juridisk rådgivning åt enskilda personer. Hon arbetar med familjerätt, där frågor om exempelvis vårdnadstvister och bodelning ingår. För att förenkla för våldsutsatta kvinnor är det viktigt med samverkan mellan och kunskap om samhällets andra verksamheter, säger Sanna Bergenheim

– Målet är att den som söker hjälp ska träffa rätt person på en gång. Ju färre kontakter kvinnan behöver ha desto lättare är det för henne. Det ska vara så enkelt som möjligt – så att fler vågar söka hjälp.

Viktig kunskap

I gruppen bidrar Sanna Bergenheim med sin juridiska kunskap och erfarenhet, och kan nyansera och fördjupa bilden av det som sker inom rättsväsendet. Samtidigt får hon hjälp med andra frågor av de övriga i gruppen.

– Jag kan hjälpa till med bodelningen, men inte ge kvinnan tak över huvudet. Då är det jätteviktigt att veta vilka andra verksamheter som finns. På så sätt är detta nätverk ovärderligt.

Sanna Bergenheim säger att hennes arbete som jurist har blivit lättare tack vare Kvinnofridslinjen.

– Nu kan jag hänvisa en våldsutsatt kvinna till Kvinnofridslinjen för att få stöd kring våldet. Det gör att hon och jag har lättare att bara koncentrera oss på juridiken, eftersom jag vet att hon får stöd kring de andra bitarna.

Angela Beausang
Angela Beausang

Angela Beausang, tidigare ordförande i Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS, har varit med i nätverket under många år. Hon framhåller att samverkan är a och o, inte minst för att kunna sätta tryck bakom en fråga. Det är också viktigt för att verksamheterna inte ska fastna enbart i sitt eget perspektiv.

– I nätverket utbyter vi erfarenheter, men de personliga kontakterna är också viktiga. Det är bra att vi vet vad vi tycker i olika frågor. Vi delar mycket information och ger råd och tips. Ju mer vi vet om varandra desto mer kan vi stötta, säger Angela Beausang. 

En förutsättning för Kvinnofridslinjens verksamhet är möjligheten att kunna hänvisa kvinnan till ytterligare stöd på hennes hemort. Där har kvinnojourernas verksamheter en stor betydelse, som en av de instanser där våldsutsatta kvinnor kan få fortsatt hjälp.

– Det är väldigt viktigt att det samarbetet fungerar, att kvinnorna kan få en kontakt som de kan återkomma till och prata med. Det behövs mer än ett enda samtal. Att ringa Kvinnofridslinjen kan vara det första steget, men sen behöver kvinnorna kunna få stöd på sin hemort, säger Angela Beausang.

Tillgängligheten viktig

Hon berättar att hon personligen var lite skeptisk när Kvinnofridslinjen skulle starta. Hennes praktiska erfarenheter sa henne att kvinnor behövde ett mer handfast stöd, att få komma någonstans och prata med en person.

– Men som jag förstår det har linjen utvecklats väldigt bra. Det fenomenala är ju att det finns ett nummer där någon ständigt svarar. Kvinnorna kan se numret i exempelvis tunnelbanan, memorera det och sedan ringa när de behöver, säger Angela Beausang.

Relaterat

Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för personer som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Vi har öppet dygnet runt och samtalet är gratis. NCK driver stödtelefonen på uppdrag av regeringen.
Gå till Kvinnofridslinjens egen webbplats

Nyheter 2019