Allt fler besöker NCK:s webbplats

2017-01-20

Våld och vårdnad. Det handlar den mest lästa publikationen i NCK:s kunskapsbank om. Fler och fler besöker webbplatsen som samlar expertkunskap om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

132 000 gånger öppnades fulltextpublikationer i NCK:s kunskapsbank under 2016. Det är en ökning med 65 procent i jämförelse med 2015 då antalet låg på 80 000. I genomsnitt visades 360 publikationer om dagen.

Den rapport som öppnades flest gånger var ”Olämplig vårdnadshavare? En studie av överrättsdomar angående våld och vårdnad” av Barnombudsmannen. Drygt 4 000 gånger visades den.

Juli var den månad som besökare läste allra mest, antalet visningar av publikationer i fulltext var 13 000 stycken.

– Det är uppenbart att kunskap och information om våld är något som många efterfrågar. Det är roligt att kunskapsbanken kan fylla en del av det behovet, säger Ylva Haraldsdotter, ny redaktör för NCK:s kunskapsbank.

Lagen populär

Kunskapsbanken startades 2010 av NCK i samverkan med ett stort antal myndigheter och har sedan dess vuxit stadigt. Syftet är att göra den samlade kunskapen om våld i nära relationer lättillgänglig genom att ha forskning och erfarenhetsbaserad kunskap på en och samma webbplats. Den innehåller just nu omkring 1 300 publikationer, nyast är Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning som publicerades i mitten av januari.

NCK:s webbplats, med kunskapsbanken som en del, har också allt fler besökare. I fjol ökade antalet till 193 600 från 176 000 besök året dessförinnan. Den sida som är mest populär är ”Vad säger lagen?” och finns i kunskapsbanken.

Nyheter 2019