Nollinjen har startat i Finland

2017-01-23

På en månad har cirka 200 personer ringt till Nollinjen, Finlands motsvarighet till Kvinnofridslinjen. Det var 19 december förra året som den första nationella stödtelefonen för våldsutsatta i vårt grannland i öster startade sin verksamhet.

Bild på Helena Ewalds.
Helena Ewalds var på ett par besök hos NCK i Sverige
inför starten av Nollinjen i Finland.

”Ska man tåla psykiskt våld?
Måste man tiga om sexuellt våld?
Kan ett slag ses som ett misstag?
Nej.
Välj Nollinjen. Ring.”

Så står det på Nollinjens webbplats som lanserades samtidigt som telefonen före jul. Helena Ewalds, utvecklingschef vid Institutet för hälsa och välfärd, berättar att den första tiden gått över förväntan och att mottagandet av den nya stödtelefonen varit gott.

– Under den första månaden har vi haft ungefär 200 samtal och det tycker vi är överraskande många eftersom det är en helt ny service. Det är både män och kvinnor som har ringt och sammanlagt är det ungefär 15 procent män. De som har hört av sig är i alla åldrar och en mångfald av olika former av våld har redan förekommit i samtalen, allt från äldre som utsätts av sina barn till stalkning.

Lärdomar från Sverige

Innan Finland startade sin verksamhet var man på ett par besök i Sverige för att studera svenska Kvinnofridslinjen som drivs av NCK. Lärdomarna var flera. Bland annat valde man att bemanna linjen med professionell personal, socionomer och sjuksköterskor.

– En del menade att det skulle vara bättre med frivilliga men då hade vi stöd av att ni hade yrkesverksamma som tog emot samtalen i Sverige. Vi har också valt att ha en servicekatalog med uppgifter om bland annat hur många platser det finns på skyddat boende så att man kan hänvisa vidare. Dessutom finns det möjlighet att beställa informationsmaterial från vår hemsida, det kopierade vi lite från NCK, säger Helena Ewalds.

Både män och kvinnor

Men det finns också saker som skiljer de två verksamheterna åt. I Finland ansvarar visserligen Institutet för hälsa och välfärd för koordinering, utbildning och utveckling av verksamheten men telefonen drivs av en ideell organisation. I Sverige är det NCK som myndighet som både driver och ansvarar för Kvinnofridslinjen i Uppsala. I Finland har man än så länge bara möjlighet att besvara samtal på finska, svenska och engelska, i Sverige har personalen tillgång till tolkservice på de flesta språk som talas här. Dessutom riktar sig Nollinjen uttryckligen till båda könen.

Framöver kommer Finland nu att arbeta med att marknadsföra verksamheten och telefonnumret 080-005 005.

– Vi kommer bland annat att ha tv-reklam där en utsatt kvinna berättar sin historia och förklarar hur viktigt det är att söka hjälp, berättar Helena Ewalds.

Fotnot: Namnet Nollinjen har telefonen fått av två olika anledningar. Dels anspelar det på att våldet ska ta slut, noll våld, dels på nolltolerans, att våld inte är något man ska behöva tåla. Du kan läsa mer om Nollinjen på: www.nollalinja.fi

Nyheter 2019