Gun Heimer får Gustaf Adolfsmedalj i guld

2017-03-08

Gun Heimer, NCK:s chef och professor, har tilldelats Gustaf Adolfsmedaljen i guld av Uppsala universitets konsistorium. Hon får utmärkelsen för att ha byggt upp och under lång tid framgångsrikt lett en viktig verksamhet.

Bild på Gun Heimer
Gun Heimer, NCK:s chef och professor.

Konsistoriet, Uppsala universitets styrelse, tilldelar årligen den äldre Gustaf Adolfsmedaljen till ”en person med sådan tjänstgöring vid universitetet som varit förenad med särskilt ansvar och förtroende”.

Nyligen tillkännagavs vilka som erhållit årets medaljer, som finns i guld och i silver. Gun Heimer får medaljen i guld, och om henne sägs det så här i motiveringen: ”Gun Heimer är överläkare och professor i kvinnomedicin med särskild inriktning mot våld i nära relationer. Hon har som föreståndare för Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, byggt upp och under lång tid framgångsrikt lett en viktig verksamhet för att öka samhällets kunskap om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK är en nationell inrättning med säte vid Uppsala universitet”.

Ytterligare fyra i guld

Förutom Gun Heimer får ytterligare fyra personer medaljen i guld. Dessa är Hedvig Brander Jonsson, docent i konstvetenskap, Mikael Jonsson, professor i hållfasthetslära, Curt Pettersson, professor i analytisk farmaceutisk kemi samt Björn Wittrock, professor emeritus i statsvetenskap.

Läs mer i pressmeddelandet från Uppsala universitet
 

Nyheter 2019