Guide för omhändertagande efter övergrepp reviderad

2017-03-20

NCK har reviderat guiden för omhändertagande efter sexuella övergrepp i samverkan med Nationellt forensiskt centrum. Den nya guiden finns att läsa och ladda ner från NCK:s webbplats.

Bild på guidens förstasida”Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp” togs för första gången fram i samband med ett regeringsuppdrag 2008. Den innehåller praktiska instruktioner för bland annat undersökning, provtagning och utformning av rättsintyg.

Guiden ingår som en del i spårsäkringssatsen, ett färdigpackat set för undersökning av kvinnor, män och barn som utsatts för sexuella övergrepp. Spårsäkringssatsen innehåller allt material som krävs för att genomföra en komplett spårsäkring och ska finnas tillgänglig på polisstationer, sjukhus och vårdcentraler.

Målsättningen har varit att en komplett undersökning med spårsäkring ska kunna utföras inte bara av gynekologer utan alla läkare som möter offer för sexualbrott. Det handlar både om specialiserade kliniker för våldtäktsoffer och mindre vårdcentraler i glesbygden. Genom att följa anvisningarna i guiden kan personalen ställa rätt frågor, ta rätt prover och svara för att prover och dokument hanteras rättssäkert.

Mindre revidering 2017

Senast guiden reviderades var 2015 då även diagnos- och åtgärdskoderna för hälso- och sjukvårdens omhändertagande efter ett sexuellt övergrepp uppdaterades. Den här gången handlade det om en mindre revidering.

– Vi har anpassat guiden efter synpunkter som vi har fått från verksamheter runt om i landet. Det har framför allt handlat om att förenkla dokumentationen, berättar Åsa Witkowski chef för den kliniska verksamheten på NCK.

Hon betonar att arbetet skett i nära samverkan med Nationellt forensiskt centrum (NFC) som är den instans som tar emot proverna från hälso- och sjukvården. Guiden revideras vartannat år.

Läs och ladda ner guiden här
Läs om spårsäkring efter sexuella övergrepp i kunskapsbanken
Hitta mer information och övrigt material på temasidorna
 

Nyheter 2019