Sydkorea lär om Sveriges arbete mot våld

2017-05-09

För tredje gången inom loppet av några år har NCK haft besök från Sydkorea. Den här gången var det den ideella organisationen Korea Women's Hotline som kom till Sverige för att ta reda på mer om hur svenska myndigheter och organisationer arbetar mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Besökare från Sydkorea studerar serienovell
NCK:s material väckte intresse.

Mycket kände gruppen från Sydkorea igen. Annat väckte förvåning. Och allt var inte helt lätt att förstå. Ordet integritet är till exempel svårt att översätta till koreanska, men efter att ha ställt frågan vid samtliga besök i Sverige tyckte de ändå att de fått en bild av vad som avses med att en kvinnas integritet blir kränkt när hon utsätts för våld.

Korea Women's Hotline har funnits sedan 1983 och har en omfattande verksamhet med 25 lokala kontor runt om i Sydkorea. Organisationen arbetar brett med att bekämpa könsrelaterat våld mot kvinnor och förespråka jämställdhet. De driver bland annat skyddade boenden och en stödtelefon för kvinnor som utsätts för våld.

Ny inspiration

Programmet under Sverigebesöket hade ett uttalat syfte att ge ny inspiration och nya lärdomar. Under en vecka hade gruppen bland annat träffat representanter för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Polisen och Brottsofferjouren. De noterade bland annat att det hos samtliga svenska organisationer och myndigheter fanns en samstämmighet om att våldet är könsrelaterat.

– Alla betonar dessutom att det här är en viktig fråga och ett problem som måste lösas. I Korea har det nog ansetts vara mer av en privat angelägenhet, sade MoonSook Son som ledde gruppen.

Väckte förundran

Hos NCK fick de information både om den svenska nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen som funnits sedan 2007, och centrumets övriga verksamhet. Uppgiften om att mer än 130 forskare som studerar våld presenteras i kunskapsbanken på NCK:s webbplats var en av de saker som väckte förundran. I Sydkorea finns bara ett fåtal forskare som överhuvudtaget intresserar sig för området.

Korea Women's Hotline arbetar även med att bedriva opinion och sammanställa statistik. Enligt de siffror som organisationen tagit fram dödades 91 kvinnor i Sydkorea av sina män eller pojkvänner 2015. Men statistiken bygger endast på fall som lyfts fram i medierna och organisationen tror att antalet förmodligen är större än så. Sydkorea är ett av världens mest tättbefolkade länder med sammanlagt runt 50 miljoner invånare.

Bild på grupp från Sydkorea som lyssnar på presentation.
Gruppen från Sydkorea lyssnar när Malin Eriksson, informatör och utbildare på NCK, berättar om
omhändertagande efter sexuella övergrepp.

Nyheter 2019