Ulla Albért uppmärksammas av Zonta

2017-05-22

Ulla Albért, tf utbildningschef på NCK, har tilldelats årets Zonta-stipendium. Det är den lokala klubben Uppsala II som står bakom det.

– Det är jätteroligt att få stipendiet. Men det är framför allt roligt att
Zonta Foto på Ulla Albértuppmärksammar insatserna här på NCK, säger Ulla Albért.

Motiveringen lyder: ”2017 års stipendium tilldelas Ulla Albért för hennes arbete med att utveckla och kvalitetssäkra NCK:s utbildningar”.

– Vi har under ett års tid medvetet lagt upp ett arbete för att systematiskt kvalitetssäkra våra utbildningar. Vi har även tittat på att vi arbetar i enlighet med universitetets pedagogiska program. Det kommer vi att fortsätta med kontinuerligt, säger Ulla Albért.

Medarbetarna på utbildningsenheten har till exempel gått igenom och omarbetat kursplaner och betygskriterier.

– En grund för oss är att all undervisning ska vara vetenskapligt förankrat. Ett exempel är att studenterna lär sig att särskilja värderingar i relation till forskning och kunna föra en kritisk diskussion kring det. Det sägs nu tydligt i kursplanen och i kursmålen, säger Ulla Albért.

Zonta Uppsala II är en avdelning i den världsvida organisationen Zonta international som bildades i USA för snart hundra år sedan. Syftet är att arbeta för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och påverkansarbete.

Nyheter 2019