Utlandsutbildade läkare på föreläsning hos NCK

2017-06-01

Utlandsutbildade läkare saknar ibland kunskap om våld i nära relationer. Inom ramen för pilotprojektet Klinisk introduktionstjänst ingår därför en eftermiddag vid NCK med fokus på våldsutsatta kvinnor.

Grupp som lyssnar på föreläsning.
En grupp med nya läkare med utbildning från andra länder var nyligen på besök på NCK för att lära sig mer
om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor.

Det var sammanlagt åtta legitimerade läkare utbildade i bland annat Österrike, Grekland, Norge, Lettland, Serbien och Ungern som kom till NCK för att lyssna till en föreläsning av Elisabeth Tönnesen, läkare vid kvinnofridsmottagningen, och kammaråklagare Liselott Herschend. De fick bland annat se filmen ”I skuggan av våldet” och efteråt var Khalid Hagos som är utbildad i Ungern märkbart tagen.

– Det var jobbigt att se det grova våld som riktades mot kvinnan, kommenterade han som inte minns om det ingick någon kunskap om våld i nära relationer i läkarutbildningen i Ungern.

– Det är nog lite mer tabu där. Möjligen nämndes det väldigt kort.

Khalid Hagos har dock redan ställt frågor om våld till ett par patienter sedan han började sin handledda tjänstgöring vid Flogsta vårdcentral. I likhet med övriga antagna till KIT, Klinisk introduktionstjänst, arbetar han som läkare 80 procent av tiden och får undervisning 20 procent de elva månader som programmet pågår. Marcus Taflin, specialistläkare och utbildningsansvarig vid det kliniska träningscentrumet i Uppsala, är den som har satt ihop de teoretiska kurser som läkarna får ta del av.

Lagstiftning viktigt

– Jag har försökt tänka: Om man inte har utbildat sig i Sverige, vad saknar man och hur skiljer det sig åt? De här läkarna är ofta väldigt duktiga teoretiker men har inte haft lika mycket patientkontakt som dem som utbildat sig i Sverige. Just kunskapen om våld mot kvinnor är en sådan del som jag kan tänka mig att man inte har med sig på samma sätt om man inte har gjort sin utbildning här, säger han.

Åsa Witkowski, verksamhetschef på NCK, var den som utformat upplägget för eftermiddagen. Hon är glad över att NCK får en möjlighet att möta de utlandsutbildade läkarna.

– Det känns bland annat viktigt att de får vet vilket ansvar hälso- och sjukvården i Sverige har för att identifiera våldsutsatta patienter. De behöver också ha grundläggande kunskap om lagstiftningen så att de vet vad som gäller.

De läkare som antagits till KIT har samtliga genomfört sin utbildning i EU/ESS-länder. Med hjälp av KIT får de en lättare väg in i det svenska sjukvårdssystemet. Programmet finns i olika varianter på olika håll i Sverige men det här är första gången det genomförs i Region Uppsala.

Olika erfarenheter

Även Anastasija Markova som läst till läkare i Serbien hade svårt att dra sig till minnes om hon fått någon särskild utbildning om våld i nära relationer. Leila Skorupa som pluggat i Österrike hade dock en annan erfarenhet.

– I Österrike ingick det som en del i utbildningen och vi pratade mycket om de här sakerna, så det känns väldigt bekant. Det är naturligtvis viktig kunskap för oss som läkare.

Nyheter 2019