Tio år av samtal om våld summeras i Almedalen

2017-06-15

Tio år av samtal med våldsutsatta kvinnor har NCK erfarenhet av. Vid årets Almedalsvecka sammanfattas de lärdomar som dragits av verksamheten vid den nationella stödtelefonen sedan 2007. Dessutom bjuder NCK in till ett panelsamtal om hur sekretesslagstiftningen kan tillämpas i arbetet mot våld.

NCK har två egna arrangemang under årets Almedalsvecka i Visby. Foto: Mikael Wallerstedt

Det var 4 december 2007 som den nationella stödtelefonen startade sin verksamhet vid NCK i Uppsala. Sedan dess har personalen besvarat mer än 200 000 samtal från hela Sverige – dag som natt, år ut och år in.

”Redan den första dagen Kvinnofridslinjen var öppen började telefonerna ringa. I dag, tio år senare, ringer mellan 80 och 90 personer till stödtelefonen varje dygn. De berättar om hot, våld och övergrepp. Vad kan vi lära oss av dessa erfarenheter? Och hur kan vi använda det för att motverka våldet?”

Så står det i inbjudan till det seminarium som hålls i Psykisk Hälsa Huset, Kinbergs plats 8, onsdag 5 juli kl 12.

– Vi vill lyfta fram och diskutera de erfarenheter vi gjort och se tillbaka på tio års verksamhet. Kvinnofridslinjen är en källa till information om utsatta kvinnors verklighet som det är viktigt att vi tar tillvara, säger NCK:s informationschef Karin Sandell.

Sekretess – hinder eller hjälp?

Seminariet om Kvinnofridslinjen är det ena av NCK:s arrangemang under Almedalsveckan. Det andra hålls torsdag 6 juli i Betty Petterssons Hus, UUCG, Kaserngatan 1, och har rubriken ”Sekretess – hinder eller hjälp i arbetet mot våld?” En expertpanel bestående av representanter från Socialstyrelsen, polisen, region Uppsala och NCK kommer att debattera ämnet ur olika aspekter.

Porträtt på Karin Sandell– Sekretess är en ständigt återkommande fråga i arbetet mot våld för de myndigheter som samverkar med varandra. Sekretessen finns för att skydda de våldsutsatta kvinnorna men den kan också upplevas som ett hinder. Just för att sekretessen ofta lyfts fram som ett problem känns det viktigt för oss att belysa frågan, säger Karin Sandell.

Hon poängterar att det finns en osäkerhet idag när det gäller var gränserna går för sekretesslagstiftningen och att behovet av kunskap och rutiner är stort. Vid seminariet presenteras även NCK:s senaste rapport ”Uppsalamodellen – att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården” där just samverkan med socialtjänst, polis och övriga rättsväsendet lyfts fram som en avgörande framgångsfaktor.

Se programmet för NCK i Almedalen 2017
 

Nyheter 2019