Landsting och regioner utbytte erfarenheter

2017-10-03

Nyligen träffades representanter som arbetar med kvinnofridsfrågor vid 20 olika landsting och regioner. Landstingsnätverket fick bland annat information om det webbstöd för vården som NCK bygger upp tillsammans med Socialstyrelsen.

Bild på Moa Lygren som samtalar med Åsa Witkowski
Moa Lygren, Region Norrbotten, samtalar med Åsa Witkowski, verksamhetschef på NCK vid landstingsnätverkets träff i Uppsala för en tid sedan.

Landstingsnätverket startade 2010 och har möte en gång per termin. Det handlar om ett nätverk bestående av personer som ansvarar för kvinnofridsfrågor i landsting och regioner.

I år hölls först en sammankomst i Stockholm tillsammans med representanter med motsvarande ansvarsområden från länsstyrelserna. Där lyftes bland annat Region Västerbotten och Region Värmlands arbete med samverkan med länsstyrelserna och kommunerna. Dag två fortsatte programmet för landstingsnätverket på NCK i Uppsala.

Johan Öberg från Region Skåne, som var med för första gången, och Åsa Mattsson från Region Jämtland/Härjedalen, som har varit med i ett år, tycker båda att det är värdefullt att få tips om hur man kan arbeta. I nätverket delar man med sig av det som sker regionalt och kan inspireras av varandras erfarenheter.

Information om nytt webbstöd

Den här gången var temat för landstingsnätverket sekretess. Men deltagarna fick även information om det webbstöd för personal inom hälso- och sjukvården och tandvården som NCK utvecklar tillsammans med Socialstyrelsen. Webbstöd för vården kommer att ligga öppet som en del av NCK:s kunskapsbank på webben och ska lanseras våren 2018.

Upplägget har tidigare testats på en särskild referensgrupp. Nu fick även landstingsnätverket en första titt på utkastet och hade möjlighet att komma med synpunkter.

Bland det som efterfrågades fanns information om vad som gäller för anmälan till socialtjänsten om barn som far illa och vikten av att dokumentera våld i patientjournalen. På önskelistan fanns också reportage som lyfter goda exempel på det arbete som pågår runt om i landet.

– I uppdraget ingår att inhämta synpunkter från yrkesverksamma och där är landstingsnätverket en viktig kanal. Vår förhoppning är att webbstödet ska fungera som ett underlag för vårdpersonalen där de kan hitta verktyg för att förbättra omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef på NCK. 

Nyheter 2019