Stort intresse för läsning på Uppsala stadsteater

2017-11-29

På FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor 25 november lyfte NCK i ett samarbete med Uppsala stadsteater fram våldsutsatta kvinnors röster. Skådespelare läste ur boken "Åttiosex röster, ett dygn på Kvinnofridslinjen". 

Läsning på Uppsala stadsteater from NCK on Vimeo.

”Min kille bryr sig inte om att jag säger nej, han bara tar vad han vill ha. Så jag har slutat att säga nej, för han lyssnar ändå inte.”

”Jag undrar vad som räknas som misshandel.”

Bild på teaterchef Petra Brylander och skådespelare Mikaela Ramel
Foto: Mikael Wallerstedt

Salongen Intiman på Uppsala stadsteater var fullsatt när NCK:s bok ”Åttiosex röster, ett dygn på Kvinnofridslinjen” uppmärksammades på scenen. Publiken hade kommit för att höra teaterchef Petra Brylander och skådespelare Mikaela Ramel läsa ur den. 

Bild på Gun Heimer– Med boken och med läsningen på scenen lyfter vi fram de kvinnor som utsätts för våld från de mörka, slutna rummen till det ljusa, öppna rummet på teatern och i samhället.

– Teatern levandegör och gestaltar de röster som sällan hörs i offentligheten, sa professor Gun Heimer, chef för NCK, i inledningen.

Berättelserna ger kvinnor mod

Teaterchef Petra Brylander hälsade publiken välkommen till lunchprogrammet.

– Det här handlar om en grundläggande respekt för kvinnor och om att inte se kvinnor som objekt. Man ska vara trygg som kvinna i samhället. Genom att berätta stärker vi varandra och ger varandra mod, sa Petra Brylander.

Bild på rektor Eva Åkesson vid Uppsala universitet

Rektor Eva Åkesson, Uppsala universitet, avslutade evenemanget. Eva Åkesson berättade om hur läsningen berörde henne:

– Det här är våra systrars, mödrars, döttrars röster. Kanske din, kanske min röst. De ger en obarmhärtig bild av ett samhälle som sviker. Men det vi nu ser är en tysthetskultur som faller samman. Med hjälp av boken kan vi fortsätta att sprida rösterna, sa Eva Åkesson.

Bild på Vivianne McdisiI publiken fanns regionråd Vivianne Macdisi.

– Jag är oerhört glad att jag tog mig tid till att komma hit. Jag gör det för att uppmärksamma NCK:s arbete och därför att det är ett viktigt initiativ att göra den här läsningen just i dag på FN:s dag.

– Det har varit en stark upplevelse att lyssna på rösterna från Kvinnofridslinjen. De stärker mig i mitt engagemang.

Läs mer om boken på temasidan om Kvinnofridslinjen 10 år

Nyheter 2019