"Vårdpersonal har viktig roll upptäcka våldsutsatta"

2017-12-04

Nu drar en stor utbildningssatsning för all personal på Akademiska sjukhuset i Uppsala igång. Vårdens vecka mot våld är startskottet för kunskapslyftet som leds av NCK tillsammans med sjukhusledningen. Chefssjuksköterska Marie Sjödin är en av dem som driver projektet som ska pågå under ett år.

Porträtt av Marie SjödinHur ser du på utbildningssatsningen?
– Våld mot kvinnor och våld i nära relationer är tyvärr en högaktuell samhällsfråga. Jag tycker att utbildningssatsningen är jätteviktig för alla medarbetare och upplägget mycket bra. Dels finns ett bra kunskapsunderlag framtaget, film och mycket material för chefer och medarbetare att arbeta med till exempel på en arbetsplatsträff eller planeringsdag.

Varför är det viktigt att personalen får kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer?
– Vi som arbetar i vården behöver ha kunskap om mäns våld mot kvinnor då vi kommer i kontakt med kvinnor som söker vård på grund av detta. Men vi behöver också ha kunskap för att upptäcka det hos våra patienter och då veta hur vi som vårdpersonal tar upp det med patienten. Hur kan vi fråga om det och vad gör vi sen? Bild på utbildningspaket som delas ut under utbildningssatsningen på Akademiska sjukhuset

Vilken roll har hälso- och sjukvården när det gäller att upptäcka patienter som utsatts för våld?
– Alla yrkeskategorier i hälso- och sjukvården har en mycket viktig roll när det gäller att upptäcka patienter som utsatts för våld. Därför är det viktigt att ha kunskap hur vi ska arbeta med det. Vi måste komma ihåg att bakom varje kvinna kan det finnas ytterligare personer, till exempel barn, som far illa.

Hur kan du som chef hålla frågan levande?
– Vi behöver arbeta aktivt med frågan. Nya medarbetare behöver få kunskap om våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Vi behöver göra utbildningen som NCK tagit fram och kunna diskutera frågan över tid. Som chefer behöver vi vara medvetna att det även kan gälla våra medarbetare.

Nyheter 2019