Kontakt och personal vid informationsenheten på NCK

Om du har frågor om NCK:s verksamhet är du välkommen att kontakta informationsenheten. Enhetens gemensamma e-postadress är: info@nck.uu.se
E-postadresser till NCK:s anställda skrivs enligt principen fornamn.efternamn@nck.uu.se

Informationschef: Karin Sandell, 018-611 98 68 / 070-167 90 60

Ylva Porsklev

Pressekreterare: Ylva Porsklev, 018-611 93 14 / 076-106 51 97

Malin Eriksson

Informatör: Malin Eriksson, tjänstledig

Elisabet Sandberg

Informatör: Elisabet Sandberg, 018-611 93 10 / 070-167 98 59

Ylva Haraldsdotter

Redaktör kunskapsbanken: Ylva Haraldsdotter, 018-611 95 50 / 070-167 92 99

Administratör: Johanna Nivala, 018-611 98 85 / 070-425 08 56