Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto av text på en sida i en upplaga av boken Våldsutsatta kvinnor, samhällets ansvar. Bara vissa ord framträder och resten är suddigt.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Skärpta straff för flera sexualbrott från 1 augusti

Den 1 augusti 2022 skärptes straffen för flera sexualbrott. Det gäller bland annat straffen för våldtäkt, sexuellt övergrepp, grovt sexuellt övergrepp och köp av sexuell tjänst. Vissa bestämmelser i lagstiftningen om våldtäkt formuleras om för att bli mer neutrala vad det gäller kön och sexuell läggning.

Hela nyheten om höjda straff för flera sexualbrott

Nationellt program ska förebygga våld

Illustration från programmet. En kvinna och en man håller fram ena handen och signalerar "stopp!"

Regeringen har beslutat om ett nationellt våldsförebyggande program på området mäns våld mot kvinnor. Jämställdhet och barns och ungas rättigheter är centrala perspektiv i programmet. 

Genom programmet vill regeringen förstärka arbetet med att förhindra våld. Det handlar om de tidiga insatserna mot våld som riktar sig till barn och unga, om insatserna för dem som har förhöjd risk att utöva våld, och om åtgärderna mot dem som har utsatt en närstående för våld. 

Hela nyheten om ett nationellt program för att förebygga våld

Senast uppdaterad: 2022-08-08