Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Färre anmälningar om grov kvinnofridskränkning

Brottet grov kvinnofridskränkning infördes 1998. Syftet var att systematiskt våld och kränkningar skulle kunna lagföras. Under de senaste tio åren har såväl antalet anmälda brott, som antalet personuppklaringar och lagföringar minskat. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, beror minskningen av anmälda brott på att polisen har ändrat sitt arbetssätt.

– När brottsrubriceringen infördes registrerades våld i nära relation oftare än nu som grov kvinnofridskränkning, i de fall det framkom att det handlade om upprepat våld. Det görs inte längre i samma utsträckning, säger Lisa Westfelt, utredare på Brå. Hela intervjun med utredare Lisa Westfelt
Foto: Liselotte van der Mejs

Lisa Westfelt. Fotograf:  Liselotte van der Mejs