Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto på en sida med text i en lärobok om kvinnofrid.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Forskningsprojekt om våld bland unga

På Stockholms universitet pågår ett forskningsprojekt som kommer att resultera i den första större svenska studien som specifikt handlar om våld i nära relationer bland unga. Projektet, som leds av professor Carolina Överlien, har som mål att mäta omfång av våld och övergrepp mellan unga i nära relationer och fördjupa kunskapen om vad det innebär att vara ung och våldsutsatt.
– Unga lever under andra villkor än en vuxen. Till exempel kanske man går i samma klass som sin förövare och tvingas möta den personen varje dag, säger Sibel Korkmaz som är socionom och doktorand i projektet. 

Läs intervjun med Sibel Korkmaz

Ny webbkurs om hedersrelaterat våld

Webbkursheder.se är en ny webbaserad kurs för yrkesverksamma inom till exempel socialtjänsten, skolan och förskolan. Webbkursen ger grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och kan också fungera som ett stöd i att vidareutveckla den egna verksamheten. Läs mer om webbkursen

Illustration ur webbkursen.