Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Samtyckeslagen har haft effekt

Stina Holmberg.

INTERVJU. Antalet fällande våldtäktsdomar har ökat stort efter att den nya samtyckeslagstiftningen trädde i kraft. Brottsförebyggande rådet (Brå) har analyserat samtliga tingsrättsdomar om våldtäkt mot kvinna under 2019. 
– Det viktigaste resultatet är att vi har kunnat se att den nya lagen har fått så stort genomslag och gett så många fler fällande domar. Rättsväsendet har kunnat tillämpa reglerna som det var avsett, säger Stina Holmberg på Brå. 

Läs intervjun om fler fällande domar efter samtyckeslagstiftningen
Foto: Liselotte van der Mejs

Kampanj om brott i nära relation

Polismyndigheten genomför just nu en informationskampanj för att få fler att kontakta polisen om man är utsatt eller misstänker att någon annan är utsatt för brott i nära relation. Kampanjen riktar sig till brottsoffer och vittnen och ska tydliggöra att våld, hot och kränkningar i nära relationer är allvarliga brott. 

Kampanjen är en del av Polismyndighetens satsning för särskilt utsatta brottsoffer. 

Polisens webbsida om brott i nära relation
Polisens webbsida med kampanjmaterial att dela

Affisch från informationskampanjen om brott i nära relation. Ett allvarligt kvinnoansikte med text lagd ovanpå bilden: När jag inte orkade låtsas längre.