Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Logotype för kunskapsbankens tioårs-jubileum.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

"Välj att sluta" blir nationell

För att minska våld i nära relationer är det viktigt att även den som utövar våld får stöd. Till telefonlinjen Välj att sluta kan personer som utövar eller riskerar att utöva våld i en nära relation ringa anonymt för att ta första steget mot en förändring. Telefonlinjen, som hittills varit ett pilotprojekt i Stockholm och Skåne, blir nu nationell och ska ta emot samtal från hela Sverige. 

Telefonlinjen har numret 020–555 666. Läs hela nyheten om Välj att sluta

Del av telefonlinjens grafiska profil.
Senast uppdaterad: 2021-02-25