Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto av text på en sida i en upplaga av boken Våldsutsatta kvinnor, samhällets ansvar. Bara vissa ord framträder och resten är suddigt.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

99 åtgärder mot mäns våld mot kvinnor

Omslaget till åtgärdspaketet. Illustration av två ljuslila händer mot en mörklila bakgrund.

Regeringen har den 27 december presenterat 99 åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det handlar om åtgärder för att förebygga våld, ge stöd och skydd till utsatta samt skärpa lagstiftningen.  

Bland annat ska ett nationellt våldsförebyggande program tas fram. Statsbidragen till kvinno- och tjejjourer ska öka och blir permanenta. Straffet för våldtäkt ska skärpas. Straffet för köp av sexuell tjänst ska skärpas. Kommunernas arbete ska stärkas för att kunna ge våldsutsatta personer varaktig bostad. 

Läs om regeringens 99 åtgärder mot mäns våld mot kvinnor

Våld vägs ofta inte in i domar om vårdnad och umgänge

I en majoritet av vårdnadstvister förekommer uppgifter om våld eller andra övergrepp. Men I många fall väger domstolarna inte in uppgifter om våld när man fattar beslut. Det kan ha inneburit att barn har tvingats att bo eller ha umgänge med en förälder som utövat våld.

En ny kartläggning från Jämställdhetsmyndigheten visar att när domstolarna ska fatta beslut fokuserar de i högre grad på samarbetssvårigheter, än på uppgifter om våld. En del domstolar omformulerar uppgifter om våld eller andra övergrepp till att handla om konflikter eller samarbetssvårigheter. 

Läs nyheten om att våld ofta inte vägs in i domar om vårdnad och umgänge

Senast uppdaterad: 2022-01-25