Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Ny kampanj mot hedersförtryck

Under jullovet visas en kampanj mot hedersförtryck i kollektivtrafiken i Stockholm, Göteborg och Malmö, samt i sociala medier. Budskapen riktar sig till ungdomar som löper risk att hållas kvar utomlands mot sin vilja. Bakom kampanjen står Utrikesdepartementet (UD) och Skolverket.

Det händer allt oftare att UD kontaktas av unga som hålls kvar i utlandet mot sin vilja. Det handlar till exempel om tvångsäktenskap eller så kallade uppfostringsresor. Ärendena ökar särskilt kring skollov.

Kampanjen hänvisar till webbplatsen hedersförtryck.se som drivs av Länsstyrelsen i Östergötland. Webbplatsen innehåller information både till ungdomar som riskerar att drabbas och till yrkesverksamma som behöver råd.

Webbplatsen hedersförtryck.se (öppnas i nytt fönster)

Affisch från kampanjen mot hedersförtryck. En tom stol i ett klassrum med elever.