Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto på en sida med text i en lärobok om kvinnofrid.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Finlands arbete mot våld har granskats av expertgrupp

Europarådets expertgrupp om våld mot kvinnor, Grevio, har granskat hur väl Finland lever upp till bestämmelserna i Europarådets konvention mot våld mot kvinnor, Istanbulkonventionen.

I sin rapport framhåller Grevio som positivt bland annat starten av stödtelefonen Nollinjen. Grevio nämner samtidigt områden som kräver förbättringar. Till exempel har yrkesverksamma som möter våldsutsatta personer ofta inte fått tillräcklig utbildning och inte heller fortbildning om våld. Grevio rekommenderar att den finska sexualbrottslagstiftningen omarbetas på samma sätt som den svenska där frågan om samtycke är central. Läs hela nyheten