Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Uppdrag till Jämy ska hjälpa kommunerna nå våldsutsatta

Jämställdhetsmyndigheten ska ta fram arbetssätt för hur kommunerna kan sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck under covid-19. Uppdraget, som kommer från regeringen, handlar också om att identifiera och utveckla sätt för kommunerna att få kontakt med personer som utsätts för våld. Hela nyheten om Jämställdhetsmyndighetens uppdrag under coronakrisen

Studie om begreppet heder i rättsväsendet

Begreppet heder har använts på olika sätt i rättsväsendet under åren från slutet av 1990-talet till 2017, enligt en avhandling från Göteborgs universitet. Dessutom visar den att det finns en skillnad mellan hur statliga utredningar talar om heder och hur domstolar använder begreppet i praktiken.

Syftet med avhandlingen ”Moral i rätten. Utredningar av hedersrelaterat våld i Sverige 1997-2017” av Johan Rosquist, biträdande universitetslektor på institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, är att fördjupa förståelsen av hur det svenska rättsväsendet formulerar sig om hedersrelaterade brott. 

Forskarintervju med Johan Rosquist om hur begreppet heder har använts i rättsväsendet