Kollage av bilder från de olika ämnesguiderna.

Kunskapsbankens ämnesguider

Ämnesguiderna i NCK:s kunskapsbank uppdateras regelbundet när ny forskning publiceras. 

Söker du kunskap om mäns våld mot kvinnor?

Här hittar du ämnesguider med fakta och forskning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kunskapsbanken innehåller ett 70-tal guider uppdelade på olika ämnesområden. Vi tipsar också om publikationer och forskare inom ämnesområdena.

Webbstöd för kommuner och för vården

Webbstöd för kommuner är ett metod- och kompetensstöd för kommunernas och socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I webbstödet hittar du regelverk, kunskap och information om att arbeta med människor som utsatts för våld. Webbstödet har tagits fram av länsstyrelserna och NCK. Till webbstöd för kommuner

Webbstöd för vården vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården och tandvården med information om arbetet mot våld i nära relationer samt stöd till våldsutsatta kvinnor och barn. Det har utarbetats av NCK i samverkan med Socialstyrelsen. Till webbstöd för vården

Senast uppdaterad: 2021-11-18