Våld mot hbtq-personer

Stillbild ur NCK:s utbildningsfilm "Blott du mig älskar".

Även hbtq-personer utsätts för våld i nära relationer. På grund av risken för diskriminering och stigmatisering kan en våldsutsatt hbtq-person befinna sig i en särskilt utsatt situation.

Våld i nära hbtq-relationer är ett problem som uppmärksammas allt mer inom forskning och praktisk verksamhet. Våldets mekanismer är ofta desamma som våld i nära relationer i stort och kan till exempel handla om att förövaren vill upprätthålla makt och kontroll över den utsatta, att den utsatta isoleras och hur våldet gradvis normaliseras inom relationen. 

Läs om våld i nära hbtq-relationer

HATBROTT MOT HBTq-PERSONER

Hatbrott är ett samlingsbegrepp för brott med rasistiska, främlingsfientliga och hbtq-fobiska motiv. Konstituerande för hatbrott är motivet att kränka en person på grund av personens grupptillhörighet. 
Läs om hatbrott mot hbtq-personer

Unga hbtq-personers utsatthet för våld

Unga hbtq-personer riskerar att utsättas för kränkningar, trakasserier, diskriminering och våld som en följd av hbtq-fientlighet och hetero-/cisnormer i samhället. Som en konsekvens av utsattheten har unga hbtq-personer en betydligt sämre hälsa än den övriga befolkningen, visar flertalet studier. 
Läs om unga hbtq-personers utsatthet för våld