Utbildningspaketet Blott du mig älskar

Filmen "Blott du mig älskar" ingår i ett utbildningspaket tillsammans med ett pedagogiskt material om våld i nära hbtq-relationer. Du kan kostnadsfritt beställa utbildningspaketet från NCK. 

Filmen "Blott du mig älskar" handlar om Lo och Katja och deras kärleksförhållande där ömhet och värme existerar sida vid sida med rädsla, hot och kontroll. I filmen skildras maktlöshet och ordlöshet i ett samhälle där okunskap och fördomar kan få ödesdigra konsekvenser för den som behöver hjälp. Blott du mig älskar är 28 minuter lång.

Filmen och det pedagogiska materialet har tagits fram för att öka kunskapen och förbättra stödet till våldsutsatta hbtq-personer.

Blott du mig älskar, trailer from NCK on Vimeo.

Pedagogiskt material

Till filmen hör ett pedagogiskt material som ger en fördjupad teoretisk och praktisk förståelse. Tillsammans skapar filmen och materialet ett verktyg för att höja medvetenheten om den komplexa problematik som omgärdar våld i nära hbtq-relationer.

Utbildningsmaterialet utgår från scener i filmen och är utformat kring fem teman:

• Makt, kön och våld
• Heteronormativitet
• Minoritetsstress och särskild sårbarhet
• Isolering, ordlöshet och internalisering
• Samhällets ansvar och bemötande

Till varje tema finns diskussions- och fördjupningsfrågor. Materialet bygger på forskning om våld i nära relationer och om hbtq-personers utsatthet för våld.

Utbildningspaketet är gjort för att användas i utbildningar för yrkesverksamma som möter våldsutsatta personer inom exempelvis hälso- och sjukvård, socialtjänst, rättsväsende och frivilligorganisationer.

Filmen och det tillhörande pedagogiska materialet har tagits fram av NCK i samarbete med produktionsbolaget Amphi och kommunikationsbyrån Matador.

Beställ utbildningspaketet

bild på usb-stickaDu kan beställa filmen och det pedagogiska materialet på en usb-sticka genom att e-posta till info@nck.uu.se. En förutsättning är att den ska användas vid ett visst utbildningstillfälle och i ett icke kommersiellt sammanhang.

Filmen går också att beställa textad på engelska, på DVD-skiva. 

Här kan du läsa och ladda ned NCK-rapporten Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt