Anders Broberg

Titel: Professor i klinisk psykologi

Lärosäte: Göteborgs universitet

Institution: Psykologiska institutionen

E-post: Anders.Broberg@psy.gu.se

Presentation

Anders Broberg forskar om effekter på barn av att leva i en familj där barnets pappa, eller någon annan man som mamman har/har haft en kärleksrelation till, utövat våld mot mamman samt hur mammors föräldraförmåga påverkas av att leva/ha levt i en kärleksrelation till en man som utövat våld mot henne, och där mannen i fråga också är far till hennes barn. Han har också gjort utvärderingar av olika typer av stödinsatser för barn som upplevt våld mot mamma.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj och deras mammor.

Beskrivning av projektet 
Stödinsatser som erbjuds av verksamheter som är särskilt inriktade på att arbeta med barn som upplevt våld i sin familj jämförs med stödinsatser som erbjuds av "ordinarie verksamheter" (BUP, IFO, familjerätt och kvinnohus).

Finansiär
Projektet finansieras av Socialstyrelsen

Tidsperiod
Projektet pågår mellan 2008-07-01 och 2011-06-30

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

  • Linnéa Almqvist, pol. mag., Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, Projektkoordinator
  • Kjerstin Almqvist, docent, landstinget i Värmland och Avdelningen för psykologi vid Karlstads universitet
  • Ulf Axberg, fil. dr., Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
  • Åsa Källström, fil. dr Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet
  • Maria Eriksson, docent, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
  • Anna Forssell, doktorand, socionom, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet
  • Karin Grip, doktorand, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
  • Clara Iversen, doktorand, fil. mag., Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
  • Ulrika Sharifi, biträdande forskare, leg. psykolog, Forshaga kommun och landstinget i Värmland

Publikationer i urval

Broberg Anders, Almqvist Linnéa, Axberg Ulf, Grip Karin, Almqvist Kjerstin, Sharifi Ulrika, Cater Åsa K., Forssell Anna, Eriksson Maria & Iversen Clara (2011) Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma: resultat från en nationell utvärdering. Göteborg: Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Publikationen i fulltext