Minoo Alinia

Minoo Alinia,

Titel: Lektor, docent i sociologi

Lärosäte: Södertörns högskola

E-post: minoo.alinia@sh.se

Publikationer i urval

Alinia, Minoo (2019) "Etnisk särbehandling i regeringens genuspolitik: utmaningar för socialt arbete i storstadens mångfald", i Alinia & Songur (red.) Socialt arbete i storstaden: Villkor och praktik. Stockholm: Liber.

Alinia, Minoo (2015) “On Black Feminist Thought: Thinking oppression and resistance through intersectional paradigm”, Ethnic and Racial Studies, 38: 13, 2334-2340. Mer information om publikationen

Alinia, Minoo & Eliassi, Barzoo (2014) “Temporal and generational impact on identity, home(land) and politics of belonging among the Kurdish diaspora”, in Minoo Alinia et.al. (eds.) The Kurdish Diaspora: Nordic and Transnational Ties, home, and Politics of Belonging. A Special issue of Nordic Journal of migration research, 4(2): 73-81. Publikationen i fulltext

Alinia, Minoo (2013) Honor and violence against women in Iraqi Kurdistan. Palgrave Macmillan.

Alinia, Minoo (2014) Gendered experiences of homeland, identity and belonging among the Kurdish diaspora. In Haci Akman (ed.) Negotiating Identities in Scandinavia: Women,
Migration, and the Diaspora
. New York/Oxford: Berghahn Books.

Alinia, Minoo (2013) Book review. Perspektiv på manlighet och heder [Perspective on manhood and honour], Merike Hansson (ed.) (2010), Gothia. In NORMA, Nordic Journal of Masculinity Studies, Vol 8, Nr. 1.

Alinia, Minoo (2011) Den jämställda rasismen och de barbariska invandrarna: 'hedersvåld', kultur och skillnadens politik. I Listerborn, Carina, Molina, Irene & Mulinari, Diana (red.) Våldets topografier: Betraktelser över makt och motstånd. Stockholm: Atlas. 

Ålund, Aleksandra & Alinia, Minoo (2011) I skuggan av kulturella stereotyper: Perspektiv på forskning om genus, jämställdhet och etniska relationer i Sverige. Sociologisk forskning, 2:2011. Publikationen i fulltext

Alinia, Minoo (2006) Invandraren, förorten och maktens rumsliga förankring: Berättelser om vardagsrasism. I Masoud Kamali (red.) Den segregerande integrationen: om social sammanhållning och dess hinder. Statens offentliga utredningar, SOU 2006:73. Publikationen i fulltext

Alinia, Minoo (2014) Spaces of Diasporas. Kurdish identities, experiences of otherness and politics of belonging. Avhandling. Göteborgs universitet: Sociologiska institutionen. Publikationen i fulltext

Alinia, Minoo (2014) Fiktion, Myt och fantasi i fråga om våld i hederns namn. Feministiskt perspektiv. Publikationen i fulltext

Alinia, Minoo (2012) Tio år med ’hederskultur’: dags att tänka om. Kurdish feminists’ tribune.