Maria Scheffer Lindgren

Titel: Fil.dr i folkhälsovetenskap, lektor i socialt arbete

Lärosäte: Karlstad universitet

Institution: Institutionen för sociala och psykologiska studier

E-post: maria.scheffer-lindgren@kau.se

Presentation

Maria Scheffer Lindgren forskar om mäns våld mot kvinnor i nära relationer ur perspektiven folkhälsa, genus och rätt.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel på projekt
"Mäns våld mot samiska kvinnor i nära relationer – rättsliga problematiseringar av utsatthet och ansvarstagande".

Tidsperiod
2015–2018

Finansiär
Brottsoffermyndighetens brottsofferfond

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Monica Burman, docent i straffrätt, juridiskt forum vid Umeå universitet.

Publikationer i urval

Scheffer Lindgren M, Renck B & Diesen C (2012). Criminal justice for assaulted women in Sweden – Law versus practice. Review of European Studies, vol 4, 1, 167-178. 

Scheffer Lindgren Maria (2009). “Från himlen rakt ner i helvetet” – från uppbrott till rättsprocess vid mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Karlstad. Karlstad University Studies 2009:23 (Akademisk avhandling). 

Scheffer Lindgren M & Renck B (2008). “It is still so deep-seated, the fear”: Psychological stress reactions as consequences of intimate partner violence. Journal of Psychiatric and mental health Nursing, 15, 219-228.

Scheffer Lindgren M & Renck B (2008). Intimate partner violence and the leaving process: Interviews with abused women. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 3, 133-124.

SOU 2012:45. Kvinnor och barn i rättens gränsland. Betänkande av utredningen om kvinnor som utsätts för våld efter att ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning (medförfattare).

Bergqvist J, Dufort M, Hermansson K, Scheffer Lindgren M, Tengström A (2011). Utvärdering av socialtjänstens och ideella kvinnojourers insatser för våldsutsatta kvinnor. Stockholm: Karolinska Institutet & Forum, forskningscentrum för psykosocial hälsa.

Scheffer Lindgren M (2005). Mäns Våld mot Kvinnor i Nära relationer ur perspektiven Genus, Rätt och Folkhälsa – En kunskapsöversikt. Arbetsrapport. Institutionen för samhällsvetenskap, Folkhälsovetenskap, Karlstad universitet, oktober 2005.