Mona-Iren Hauge

Mona-Iren Hauge, Mona-Iren Hauge

Titel: PhD i psykologi

Lärosäte: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

E-post: mona.iren.hauge@bfe.oslo.kommune.no

Presentation

Kulturpsykologisk utviklingspsykologi, barn og unge med fokus på kjønn, etnisitet, seksualitet og sosial klasse. 

Nuvarande forskningsprojekt

Titel: 
Italesettelser av omskjæring (FGC) i skolen

Beskrivning av projekt
En studie av hvordan gutter og jenter (17–22 år) snakker om omskjæring, og deres erfaringer med samtaler om omskjæring av jentebarn. 

Finansiärer
Barne- og likestillingsdepartementet

Tidsperiod
2009-2012

Publikationer i urval

Hauge, Mona- Iren & Haavind, Hanne (2011) "Boys’ bodies and the constitution of adolescent masculinities" i Sport, Education and Society, vol. 16(1), 2011, s. 1-16.

Hauge, Mona-Iren (2010) "Oppvekst i globaliseringens tid" i Barn, nr. 2, s. 81 – 93.

Hauge, Mona- Iren (2009) "Bodily practices and discourses of hetero-femininity: Girl’s constitution of subjectivities in their social transition between childhood and adolescence" i Gender and Education, vol. 3(21), 2009, s. 293-307. 

Hauge, Mona-Iren (2005) "Den nye kulturpsykologien" i Impuls, nr. 1, 2005, s. 4-9. 

Hauge, Mona-Iren (2003) "Jenter i virvelvind. Kjønnskonstruksjoner blant jenter i 12-14 års alderen" i Tidsskrift for Kvinneforskning, nr. 3, 2003, s. 33-43.