Birgitta Essén

Titel: Lektor, docent

Lärosäte: Uppsala universitet

Institution: Kvinnors och barns hälsa

E-post: birgitta.essen@kbh.uu.se

Presentation

Birgitta Essén forskar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i ett globaliserat samhälle. De övergripande målen för den forskargrupp som hon leder är att studera SRHR i ett globalt- och migrationsrelaterat perspektiv. Gruppen bedriver en rad projekt i bland annat Sverige, Rwanda, Iran, Indien och Tanzania. Gemensamt för alla projekt är att de är interdiciplinära och flervetenskapliga.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Mödradödlighet och svår maternell sjuklighet i en globaliserad värld.
Global ökning av kejsarsnittsoperationer – en ny utmaning för Safe-Motherhood-konceptet?
Kön och etnicitet – de genitala ingreppen och dess ideologier (kvinnlig omskärelse, intimkirurgi, oskuld ch heder).

Finansiärer
Projektet finansieras av ALF, Uppsala universitet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), SIDA/Sarec och Vetenskapsrådet (VR).

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Sara Johnsdotter, medicinsk antropolog, professor vid fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola.

Publikationer i urval

Essén B, et al. (2012) The Public Policy Advisory Network on Female Genital Surgeries in Africa. Seven Things to Know about Female Genital Surgeries in Africa. Hastings Center Report. 2012:42, s.19-27. Publikationen i fulltext

Binder P, Johnsdotter S, Essén B. (2012) Conceptualising the prevention of adverse obstetric outcomes among immigrants using the 'three delays' framework in a high-income context. Social Science of Medicine 2012: Dec: 75(11), s. 2028-2036. 

Essén B, Binder B, Johnsdotter S. (2011) An anthropological analysis of the perspectives of immigrant Somali women and their maternal care providers on Caesarean birth. J of Psychosomatic Obstetrics & Gynecol. 2011:32(1), s. 10-18. Publikationen i fulltext

Fernbrant C, Essén B, Östergren PO, Cantor-Grae, E. (2011) Perceived Threat of Violence and Exposure to Physical Violence among Foreign-born Women: A Swedish Population-Based Study. Women’ Health Issues. 2011:21-3, s. 206-213. Mer information om publikationen

Johnsdotter, S, Essén B. (2010) Genitals and ethnicity: The politics of genital modifications. Reproductive Health Matters. 2010:18(35), s. 29–37. 

Essén B, Blomkvist A, Helström L, Johnsdotter S. (2010) "The experience and responses of Swedish health professionals to patients requesting virginity restoration (hymen repair)". Reproductive Health Matters. 2010:18(35), s. 38–46. 

Johnsdotter S, Moussa K, Aje Carlbom A, Aregai R, Essén B. (2009) “Never my daughters”. A qualitative study regarding attitude change towards female genital cutting among Ethiopian and Eritrean families in Sweden. Health Care for Women International. 2009:30, s.114-133. Mer information om publikationen