Monika Edgren

Monika Edgren, Monika Edgren

Titel: FD, docent i historia, professor i genusvetenskap

Lärosäte: Malmö högskola

E-post: monika.edgren@mah.se

Presentation

Monika Edgren har forskat om våldtäkt och rättsskyddsubjektets dilemma i ett historiskt perspektiv. Hon har även forskat om familjehistoria i Sverige under 1800-talet, om konstruktioner av plats/rum och om strukturell diskriminering.  

Nuvarande forskningsprojekt

Monika Edgren arbetar för närvarande med ett projekt under titeln "Berättelser om sexuellt våld i globalt perspektiv", perioden 1950-2000. 

Publikationer i urval

Andersson, Ulrika; Edgren, Monika; Karlsson, Lena; Nilsson, Gabriella (2019) Rape Narratives in MotionCham: Palgrave Macmillan. 

Edgren, Monika (2018) Tala tillbaka, tala som ”other” i domstolsnarrativ om våldtäkt. Några nedslag under de senaste decennierna i Tidskrift för genusvetenskap nr 39 (2–3), 2018. 

Andersson, Ulrika; Edgren, Monika (2018) Vulnerability, agency and the ambivalence of place in narratives of rape in three high-profile Swedish cases i NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Volume 26, Issue 3, 2018. 

Edgren. Monika (2016) Trauma: ett tveeggat narrativ om våldtäkt och som stöd i bevisprövning av våldtäkt i Retfaerd: Nordic Journal of law and Justice, nr 3, 2016.

Karlsson, Lena; Edgren, Monika; Nilsson, Gabriella; Andersson, Ulrika (2016) Våldtäkt i Sverige 1990–2013: ett historiskt och intersektionellt perspektiv på berättelser om våldtäkt i olika genrer. I: Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv, 2016, s. 82. 

Edgren, Monika (2012) "Sexuellt våld i berättelser om massakern på armenier 1915-16" i Scandia 2012/2. 

Edgren, Monika (2011) Berättelser om sexuellt våld i feministisk forskning i Tidskrift för genusvetenskap 2011/4. 

Edgren, Monika (2004) Att återupprätta äran. Språk, subjekt och sexuellt våld i äldre tid i Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2004:3, s. 74-90. 

Edgren, Monika (1996) "Nationalismer och genus. Kunskapssyn och politik" i Historisk tidskrift 1996/2, s. 233-254. 

Edgren, Monika (1992) Makt, sexualitet och våld. Lagen, rätten och det sociala livet genom ett våldtäktsmål i Helsingborgs kämnärsrätt i Scandia 1997/2, s. 227-257.