Sofie Danneskiold-Samsøe

Sofie Danneskiold-Samsøe, Sofie Danneskiold-Samsoe

Titel: Ph.D. i antropologi, adjunkt i socialvidenskab

Lärosäte: Professionshøjskolen Metropol

Institution: Institut for Socialt Arbejde, Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet

E-post: sosa@phmetropol.dk

Presentation

Med udgangspunkt i etniske minoritetsfamilier i Danmark forsker Sofie Danneskiold-Samsøe i hvordan vold og lidelse er kønnet.

Publikationer i urval

Mørck, Yvonne, Sofie Danneskiold-Samsøe & Bo Wagner Sørensen (2016) "Æresrelateret vold som kulturaliserende diskurs? Kritik af en udbredt forskningstilgang". I: Mehmet Ümit Necef & Torben Bech Dyrberg (red.): Multikulturalismens fælder: Mørklægning og moralisme i medier, forskning og politik. København: Samfundslitteratur, s. 273-298

Danneskiold-Samsøe, Sofie (2014) "Victims in the moral economy of suffering: Narratives of humiliation, retaliation and sacrifice". I: Henrik Rønsbo & Steffen Jensen (red.): Histories of Victimhood: assemblages, transactions and figures. Philadelphia: Pennsylvania University Press, s. 339-256

Danneskiold-Samsøe, Sofie, Bo Wagner Sørensen & Yvonne Mørck (2014) "Ægteskabsmigration og voldelige realiteter". I: Anika Liversage & Mikkel Rytter (red.) Ægteskab og migration. Konsekvenser af de danske familieføringsregler 2002-2012. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 139-159

Sørensen, Bo Wagner & Sofie Danneskiold-Samsøe (2013) "Women Victims on a Scale of Vulnerability: Marriage Migrants and Successive Victims as Particularly Vulnerable Categories". Retfærd, vol. 36, no. 3/142, s. 45-63

Danneskiold-Samsøe, Sofie, Sørensen, Bo Wagner & Yvonne Mørck (2012) "A Conspiracy of Silence: Violence Against Ethnic Minority Women in Denmark". I: Nina Lykke & Barbro Wijma (red.): GEXcel Work in Progress, årg. VIII, Linköping University

Danneskiold-Samsøe, Sofie (2012). "Tavshed og tale om krig og fred: Om torturofre og vold mot kvinder " i Tidskriftet Antropologi, nr 66, s.55-77. Publikationen i fulltext

Danneskiold-Samsøe, Sofie (2012). "Tavshed og vold mot kvinder: Erfaringer fra et projekt om vold mot kvinder i etniske minoritetsfamilier" i Tidskriftet Antropologi, nr 65, s.103-127. Publikationen i fulltext

Danneskiold-Samsøe, Sofie, Sørensen, Wagner Bo & Mørck, Yvonne (2011) 'Familien betyder alt' - Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier. Frydenlund: Frederiksberg. Mer information om publikationen

Danneskiold-Samsøe, Sofie, Sørensen, Wagner Bo, Mørck, Yvonne & Højberg, Henriette  (2011) "The Thin Line Between Protection, Care and Control: Violence Against Ethnic Minority Women in Denmark" i Thiara, Ravi K., Condon, Stephanie A. & Schrottle, Monika (red.) Violence against Women and Ethnicity: Commonalities and Differences across Europe, Leverkusen Opladen, Germany: Barbara Budrich Publishers, s. 276-290. Mer information om publikationen

Danneskiold-Samsøe, Sofie, Sørensen, Wagner Bo & Mørck, Yvonne (2010) "Den usynlige vold i etniske minoritetsfamilier" i Magasinet Humaniora, 2:10. Mer information om publikationen

Danneskiold-Samsøe, Sofie (2006) The Moral Economy of Suffering. Social Exchange Among Iraqi Refugees in the Danish Welfare State. Ph.D. afhandling, Københavns Universitet. Mer information om publikationen