Gunilla Carstensen

Titel: Universitetslektor, fil.dr

E-post: gunilla.carstensen@edu.su.se

Presentation

Gunilla Carstensens forskning berör framför allt områden som högre utbildning, lärande och könsskapande processer. Hon har forskat om kön och sexuella trakasserier i akademin och om relationen mellan kön, makt och ”undervisningsrummet” utifrån såväl lärarperspektivet som studentperspektivet.

Publikationer i urval

Carstensen, Gunilla (2004) Sexuella trakasserier finns nog i en annan värld. Konstruktioner av ett (o)giltigt problem i akademin. Eslöv: Förlags AB Gondolin. 

Bondestam, Fredrik & Carstensen, Gunilla (2004) Från sexuella trakasserier till könskränkande processer. Om kön, utsatthet och normalitetens våld. Uppsala universitet: Sociologiska institutionen.