Eva F. Diesen

Eva F. Diesen, Eva Diesen

Titel: Jur. kand

Lärosäte: Stockholms universitet

Institution: Genusvetenskapliga fakulteten

E-post: eva.diesen@gender.su.se

Presentation

Eva Diesen är verksam vid Stockholms universitet och forskar om sexualbrott och våld mot kvinnor och barn i nära relationer, sambandet mellan våld mot djur och människor och djurens juridiska status. Hon har senast varit sakkunnig i forskningsprojektet Y-SAV (se nedan) vid Juridiska institutionen och undervisar om sexualbrott och lagen på Genusvetenskapliga institutionen. Aktiv i det tvärvetenskapliga forskarnätverket Human Animal Studies SU (finns på Facebook).

Nuvarande forskningsprojekt

Projektets namn/titel:
Y-SAV (Youth sexual aggression and victimization)

Beskrivning av projekt:
Att med en samlad kunskapsgrund som bas utforma en aktionsplan inom EU mot sexuellt utnyttjande av unga.

Tidsperiod:
2010-2013 (Projektet är avslutat)

Finansiärer:
EU Health Programme

Publikationer i urval

Diesen, Christian & Diesen, Eva F. (2013) Övergrepp mot kvinnor och barn: den rättsliga hanteringen (2 uppl) Stockholm: Norstedts juridik. Mer information om publikationen

Kaldal, Anna, Diesen, Christian, Beije, Johan & Diesen, Eva F. (2010) Barnahusutredningen 2010. Stockholm: Jure Förlag. Mer information om publikationen

Diesen, Christian & Diesen, Eva F. (2009) Övergrepp mot kvinnor och barn: den rättsliga hanteringen. (1 uppl) Stockholm: Norstedts juridik. Mer information om publikationen

Lovett, Jo & Kelly, Liz (med Diesen, Eva F. & Diesen, Christian) (2009) Different systems, similar outcomes? Tracking attrition in reported rape cases in eleven European countries. London Metropolitan University: Child and Woman Abuse Studies Unit. Publikationen i fulltext

Festskrift till Christian Diesen (2014) [redaktionskommitté: Simon Andersson, Katrin Lainpelto]. Mer information om publikationen

Särtryck: Processuella rättigheter för djur – nya utmaningar för rättsvetenskapen.