Linnéa Wegerstad

Linnéa Wegerstad,

Titel: Doktor i rättsvetenskap

Lärosäte: Lunds universitet

Institution: Juridiska fakulteten

E-post: linnea.wegerstad@jur.lu.se

Hemsida: Linnéa Wegerstads forskarpresentation vid LU  (öppnas i nytt fönster)

Presentation

Linnea Wegerstad är juris doktor och numera verksam som hovrättsfiskal vid Hovrätten över Skåne och Blekinge, men undervisar också vid Juridiska fakulteten i Lund.

Linnéa Wegerstad disputerade i straffrätt år 2015 med avhandlingen ”Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar. Om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande”.

I avhandlingen undersöker hon hur sexualbrott urskiljs från andra typer av våld och kränkningar i straffrätten genom att använda Luhmanns teori om rätten som ett autopoietiskt system. Hon utforskar hur sedlighetsbrott blev till sexualbrott under första hälften av 1900-talet och hur ett särskilt skyddsvärt intresse då skapades: den sexuella integriteten. Genom att också undersöka lagstiftningsreformer från brottsbalkens tillkomst år 1965 till 2013 års sexualbrottsreform synliggör avhandlingen motstridigheter kring vad som bör rymmas i den sexuella integriteten. Vidare utforskar Linnéa Wegerstad hur sexualbrotten skapas genom att ta utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande. En analys av domstolsavgöranden rörande sexuellt ofredande visar att en handlings sexuella karaktär ofta är något som är underförstått i straffrätten. Men när frågan ställs på sin spets är det gärningspersonens motiv och avsikt som blir avgörande för om en handling är ett sexuellt ofredande.

En del av Linnéa Wegerstads avhandlingsarbete har tidigare publicerats i antologin "På vei: Kjønn og rett i norden" (2012), med rubriken "Om erotik, makt och sexualbrottens sexualitet".

Linnéa Wegerstad har även intresserat sig för hur BDSM hanteras i straffrätten, särskilt i relation till samtyckes ansvarsbefriande verkan. Se artikeln "Befriar leken från ansvar? Om BDSM, samtycke och social adekvans", Juridisk Publikation (2012).

Tillsammans med Niklas Selberg skrev Linnéa Wegerstad inledningen till Retfærds temanummer om intersektionalitet, se "Intersektionella analyser. Att begreppsliggöra ojämlikheter i och genom rätten", Retfærd nr. 3 (2012)."

Publikationer i urval

Wegerstad, Linnea (2015) När lagen möter sexualitet – straffrätt och tonåringars sexuella självbestämmanderätt. I: Inkludera sexualitet! Berättelser om att göra skillnad. Lukkerz, Jack (red.). RFSU Malmö. 

Wegerstad, Linnéa (2015) Skyddsvärda intressen & straffvärda kränkningar. Om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande. Avhandling. Lund: Lunds universitet. Publikationen i fulltext

Wegerstad, Linnéa (2012) "Befriar leken från ansvar? Om BDSM, samtycke och social adekvans". Juridisk Publikation, nr. 2 s. 239-261.

Wegerstad, Linnéa (2012) "Om erotik, makt och sexualbrottens sexualitet". I: På vei: Kjønn og rett i norden. Red: Eva-Maria Svensson, Ulrika Andersson, Hege Brækhus, Monica Burman, Anne Hellum, Stine Jørgensen. Makadam förlag, 2012. Mer information om publikationen