Anna T. Höglund

Anna T. Höglund, Anna T Höglund

Titel: Professor i vårdetik med genusinriktning

Lärosäte: Uppsala universitet

Institution: Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

E-post: anna.hoglund@crb.uu.se

Webbsida: Anna T. Höglunds presentation vid Uppsala universitet

Presentation

Anna T. Höglund forskar om etik och genus inom hälso- och sjukvården. 

Publikationer i urval

Hakimnia R, Höglund AT, Carlsson M, Holmström IK. (2015) "Doing gender in the context of telenursing. Analyses of authentic calls to a telenursing site in Sweden". Clinical Nursing Studies. 2015, 3(2), 24-30.  

Hakimnia R, Holmström IK, Carlsson, M, Höglund AT. (2014) "Exploring the communication between telenurse and caller. A critical discourse analysis". International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2014:9.  

Höglund, Anna T. (2011) "Etiska aspekter på att rutinmässigt fråga om erfarenheter av våld i nära relationer", s. 95-101 i Nationellt centrum för kvinnofrid (2011) Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen. NCK-rapport 2010:4. Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet. 

Höglund, Anna T. (2011) "Genusperspektiv på att rutinmässigt tillfråga kvinnor om våld i nära relationer" s. 105-110 i Nationellt centrum för kvinnofrid (2011) Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen. NCK-rapport 2010:4. Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet. 

Höglund, Anna T. (2010) "Gender and Bioethics" i Blomqvist, Martha & Ehnsmyr, Ester (red.) Never Mind the Gap! Gendering Science in Transgressive Encounters. Skrifter från Centrum för Genusvetenskap/Crossroads of Knowledge. Uppsala: Uppsala universitet. 

Höglund, Anna T. (2010) Gender and the War on Terrorism. The Justification of War in a Post-9/11 Perspective. Skrifter från Centrum för Genusvetenskap/Crossroads of Knowledge 13, Uppsala: Universitetstryckeriet. 

Höglund, Anna T. & Holmström, Inger (2008) "'It’s Easier to talk To a Woman'. Aspects of Gender in Swedish Telenursing" i Journal of Clinical Nursing, vol. 17(22), 2008, s. 2979-2986. 

Höglund, Anna T. (2006) "Vad har kön med kriget mot terrorismen att göra?" i Internasjonal Politikk, vol. 1, 2006, s. 7-28. 

Höglund, Anna T. (2005) "Religion, tradition och genus. Om kvinnors rättigheter i ett mångkulturellt samhälle" i Franck, Olof (red.) Om det som djupast angår… Tro och identitet: förankring och förändring. Årsbok för Föreningen Lärare i Religionskunskap (FLR). Malmö: Team Offset, s. 37-48.